Istotny wzrost stawek akcyzy już od przyszłego roku?

Analizy

Ekspres akcyzowy: Istotny wzrost stawek akcyzy już od przyszłego roku?

Ekspres Akcyzowy 17/2021 | 19 października 2021 r.

Procedowana obecnie nowelizacja ustawy akcyzowej przewiduje znaczne zmiany w stawkach akcyzy na wybrane wyroby akcyzowe już od przyszłego roku oraz przedstawia harmonogram kolejnych podwyżek na lata 2023-2027.

O co chodzi?

8 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizujący ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm., dalej: „Projekt”), zwany indeksacją stawek akcyzy. Projekt przewiduje znaczną podwyżkę stawek m.in. na alkohol etylowy i pozostałe napoje alkoholowe, papierosy, tytoń do palenia oraz wyroby nowatorskie od 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo, nowelizacja wprowadza tzw. „mapę drogową” przedstawiającą harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na kolejne lata 2023-2027.

Sama propozycja stworzenia „mapy drogowej” podwyżek akcyzy w perspektywie kilku lat od długiego czasu była postulowana przez podmioty akcyzowe. Wiedza na temat kierunku zmian przepisów akcyzowych daje możliwość działania w bezpiecznym i stabilnym otoczeniu prawnym umożliwiającym, podejmowanie długofalowych działań biznesowych.

Co to oznacza?

Od pewnego czasu mówiło się, że najprawdopodobniej trzeba będzie spodziewać się podwyżki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, czy wyroby nowatorskie. Po głosach krytycznych wyrażanych choćby w prasie widać, że zarówno branża alkoholowa, jak i tytoniowa nie sądziła jednak, że będzie to, aż tak istotny wzrost.

Przykładowo, zgodnie z Projektem od przyszłego roku akcyza na alkohol etylowy ma wzrosnąć z 6275 zł do 6903,00 zł/hl 100% vol, a do 2027 r. ma wzrosnąć do poziomu 8811,00 zł/hl 100% vol., zaś w przypadku piwa z poziomu 8,57 zł, od 2022 r. ma wynosić 9,43 zł zł/ hl st. Plato, a w 2027 r. 12,04 zł/ hl st. Plato.

Szczególne kontrowersje budzi projektowana podwyżka minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. Branża podnosi tu ryzyko wzrostu szarej strefy.

Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono m.in. cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5%, mając na celu rozwój tego sektora przedsiębiorców, a także płyn do papierosów elektronicznych oraz cygara i cygaretki, na które już obecnie stawki są wysokie w stosunku do innych wyrobów tytoniowych.

Co dalej?

O ile sam fakt konieczności zniechęcania społeczeństwa do używek nie powinien budzić wątpliwości, o tyle zaskakująca może wydawać się skala podwyżek, jak również czas i moment, w którym zdecydowano się na nowelizację ustawy, może być różnie odczytywany przez przedsiębiorców działających na tym rynku.

Projekt został poddany konsultacjom społecznym niemniej należy liczyć się z tym, że stawki akcyzy wzrosną już od przyszłego roku.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

22 listopada 2021 r., godz. 10:00-14:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?