Pierwsze deklaracje kwartalne już w tym miesiącu

Analizy

Ekspres akcyzowy: Pierwsze deklaracje kwartalne już w tym miesiącu

Ekspres Akcyzowy 18/2021 | 3 listopada 2021 r.

W listopadzie należy złożyć pierwszą deklarację kwartalną. Formularze AKC-KZ i AKC-UAKZ są już dostępne na PUESC.

O co chodzi?

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694) w dodanym art. 24e wprowadzony został obowiązek składania deklaracji kwartalnych w przypadku podatników w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Deklaracje AKC-KZ mają być składane za kwartalne okresy rozliczeniowe do 25 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek akcyzowy. W rezultacie pierwszą deklarację trzeba złożyć za trzeci kwartał 2021 r. do 25 listopada 2021 r.

W przypadku WNT wyrobów akcyzowych ze stawką zero znajdzie zastosowanie nowododany art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy akcyzowej wprowadzający wymóg składania deklaracji za kwartalny okres rozliczeniowy (formularz AKC-UAKZ) w terminie do 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli do 10 listopada 2021 r.

Co to oznacza?

Wprowadzenie deklaracji kwartalnych zrodziło wiele pytań po stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych, które objęte są nowym obowiązkiem raportowania.

Nowe wyjaśnienia

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zaktualizowało opublikowane uprzednio wyjaśnienia w zakresie deklaracji kwartalnych. Doprecyzowano w nich, że może być tak, że podmiot jest zobowiązany do składania zarówno deklaracji miesięcznych jak i kwartalnych w obrębie jednego typu wyrobów akcyzowych. W przypadku bowiem podmiotów, które składają deklaracje za miesięczne okresy rozliczeniowe, w których wykazują zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, powstanie obowiązek złożenia deklaracji kwartalnej na podstawie art. 24 e ustawy akcyzowej w sytuacji, gdy w ramach danego kwartału wystąpi miesiąc, w którym podmioty nie będą miały do wykazania wyrobów opodatkowanych stawką pozytywną.

Formularze na PUESC

Na platformie PUESC opublikowano właśnie również długo wyczekiwany e-formularz wzoru deklaracji kwartalnej. Zgodnie ze wzorem deklaracji kwartalnej zamieszczonym na PUESC, konieczne będzie definiowanie wyrobów akcyzowych poprzez wskazanie nie tylko kodu CN, czy grupy wyrobów akcyzowych, tak jak miało to miejsce w przypadku deklaracji miesięcznych, ale również nazwy wyrobów akcyzowych.

We wzorze deklaracji kwartalnej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2231 ze zm.) wprowadzono obowiązek podawania nazwy wyrobów akcyzowych, bez konieczności określania grupy wyrobów akcyzowych. Wówczas można było rozważać, czy faktycznie celem ustawodawcy było prezentowanie informacji z uwzględnieniem nazw wyrobów akcyzowych, skoro nie jest to pojęcie istotne z perspektywy przepisów akcyzowych w przeciwieństwie do informacji na temat grupy wyrobów akcyzowych.

Niemniej jednak opublikowany na PUESC formularz deklaracji kwartalnej, wskazuje wyraźnie, iż konieczne jest określanie nazwy wyrobów akcyzowych oraz dodatkowo grupy wyrobów akcyzowych, której obowiązek deklarowanie nie wynikał z papierowego wzoru deklaracji kwartalnej. Konieczność określania w deklaracji kwartalnej nazwy wyrobów akcyzowych w praktyce z pespektywy przedsiębiorców może stanowić uciążliwy obowiązek, nieistotny z pespektywy regulacji akcyzowych, bowiem tak jak w przypadku deklaracji miesięcznych można było ograniczyć poziom szczegółowości do grupy wyrobów akcyzowych.

Co dalej?

Mając na względzie zakres danych, które trzeba będzie raportować w deklaracji kwartalnej, warto jest uprzednio zweryfikować, czy wewnętrzne narzędzia/ bazy danych zawierają wszystkie informacje umożliwiające prawidłowe wypełnienie nowego obowiązku.

Zwracamy uwagę, że również te deklaracje trzeba będzie złożyć elektronicznie. Podmioty, które pierwszy raz będą składać deklaracje akcyzowe powinny podjąć niezwłocznie działania rejestracyjne na platformie PUESC, gdyż organy coraz częściej wymagają, aby deklaracja była wysłana z kontekstu firmowego a nie prywatnego osoby fizycznej.

Niezależnie od powyższego warto wskazać, że obowiązek złożenie deklaracji kwartalnej nie jest jedynym obowiązkiem na gruncie przepisów akcyzowych, który zacznie obowiązywać w najbliższym czasie.

Mimo, że w ostatnio ustawodawca rozpoczął prace nad kolejnymi zmianami w podatku akcyzowym, które skupiają uwagę przedsiębiorców, należy pamiętać o tym, iż od 1 lutego 2022 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające e-DD. Na ten moment nie pojawiły się informację, aby okres przejściowy miał być ponownie wydłużany. Dla szeregu podmiotów, które dotychczas nie miały do czynienia z systemem EMCS PL2, obsługa przemieszczeń na podstawie e-DD może okazać się przynajmniej w pierwszych miesiącach kłopotliwa.

Dlatego też, chcielibyśmy zaprosić Państwa na prowadzone przez nas praktyczne warsztaty dotyczące e-DD oraz funkcjonowania systemu EMCS PL2.

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

22 listopada 2021 r., godz. 10:00-14:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?