zmiany w obrocie wyrobami akcyzowymi

Analizy

Nadchodzą zmiany w obrocie wieloma wyrobami akcyzowymi

Nowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej

Ekspres Akcyzowy 15/2020 | 30 października 2020 r.

28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Jednymi z istotniejszych zmian jakie przewiduje Projekt jest przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy (zamiast e-DD), objęcie niektórych dostaw wyrobów węglowych obowiązkiem stosowania e-DD oraz utworzenie tzw. Centralnego Rejestru Podatników Akcyzy.

Jakich zmian możemy spodziewać się w przepisach akcyzowych?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym do 31 stycznia 2021 r., w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych, które ze względu na swoje przeznaczenie są objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub zerową stawką akcyzy, przedsiębiorcy mogą wybrać czy chcą stosować papierowe czy też elektroniczne dokumenty dostawy, natomiast od początku lutego 2022 r. jedyną opcją będzie wykorzystanie systemu EMCS i dokumentów elektronicznych. Jak wynika z regulacji przedłożonego Projektu, Ministerstwo Finansów planuje wydłużyć o rok okres, w trakcie którego będzie można stosować również papierowe dokumenty dostawy do 31 stycznia 2022 r.

Opublikowany Projekt przewiduje także zmiany w zakresie dokonywania obrotu wyrobami węglowymi objętymi zwolnieniem od akcyzy. Jak wynika z proponowanych zmian, w zależności od tego czy dany pośredniczący podmiot węglowy dokonał w poprzednim roku sprzedaży wyrobów węglowych w ilości mniejszej lub większej niż 30 mln kg, od lutego 2022 r. może on być bezwzględnie zobowiązany do dokonywania dostaw wyrobów węglowych z wykorzystaniem dokumentu e-DD.

Projekt przewiduje również duże zmiany w zakresie dokonywania w zasadzie wszelkiego rodzaju rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego oraz ich aktualizowania. Jak wynika z proponowanych przepisów, wnioski w zakresie rejestracji, czy aktualizowania zgłoszeń rejestracyjnych będzie należało złożyć do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem portalu PUESC. Ponadto zgodnie z przedstawionymi propozycjami rozszerzony ma zostać katalog podmiotów zobowiązanych do dokonania rejestracji, a nie jak było to dotychczas zgłoszenia. Przykładowo obowiązek dokonania rejestracji dla potrzeb akcyzy ma dotyczyć także podmiotów posiadających status pośredniczącego podmiotu węglowego (dalej: „PPW”) lub pośredniczącego podmiotu gazowego (dalej: „PPG”).

Webinar: Podatek cukrowy i opłata małpkowa od 1 stycznia 2021 r.

Najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców

Bezpłatne seminarium on-line:
6 listopada 2020 r.
godz. 10.00 - 11.00

open in new window Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Proponowana zmiana polegająca na wydłużeniu okresu, w trakcie którego będzie można stosować papierowy dokument dostawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zyskają kolejny rok na podjęcie odpowiednich działań i przystosowanie się do obsługi systemu EMCS PL 2, wykorzystywanego do generowania komunikatów e-DD. Nieoficjalnie pojawiają się pewne głosy, że pewnej zmianie ma ulec również sam system czy też sposób przesyłania komunikatów e-DD do EMCS na bardziej przyjazny dla użytkowników.

Spore zmiany czekają również podmioty, które sprzedają wyroby węglowe z zastosowaniem zwolnienia. Co do zasady, funkcjonujący dzisiaj system oświadczeń będzie możliwy do zastosowania wyłącznie przez podmioty u których wolumen sprzedaży wyrobów węglowych jest mniejszy niż 30 mln kg w ciągu roku. Natomiast każdy kto sprzedaje więcej wyrobów węglowych w zwolnieniu, będzie musiał stosować e-DD.

Jeśli chodzi zaś o nowe przepisy dotyczące rejestracji, w praktyce będą one wymagały odpowiedniego działania od wszystkich podmiotów zarejestrowanych lub zgłoszonych z jakiegoś powodu dla celów podatku akcyzowego. W myśl przepisów przejściowych, odpowiednie akcje będzie należało podjąć do końca czerwca 2021 r. Co ważne, projekt przewiduje możliwość składania zgłoszeń rejestracyjnych oraz aktualizowania tych zgłoszeń wyłącznie w formie elektronicznej co oznacza, że podmioty zarejestrowane dla celów akcyzy oraz podmioty które będą musiały takiej rejestracji dokonać, będą musiały wcześniej uzyskać odpowiednie uprawnienia na portalu PUESC, aby móc takie zgłoszenia przesyłać w imieniu spółki.

Co dalej – na co zwrócić uwagę?

Projekt będzie miał wpływ praktycznie na wszystkie podmioty mające coś więcej wspólnego z akcyzą niż kupowanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Podmioty te będą musiały odpowiednio się zarejestrować lub zaktualizować swoje dane. W związku z tym, że Projekt zakłada możliwość składania zgłoszeń rejestracyjnych, aktualizacyjnych AKC-R jedynie w formie elektronicznej, warto aby podmioty, które będą musiały takie zgłoszenia składać, podjęły działania w celu uzyskania dostępu do PUESC.

Przedsiębiorcy stosujący e-DD powinni monitorować poczynania Ministerstwa i odpowiednio przygotować się do stosowania dokumentów elektronicznych na nowych zasadach. Zaś niektóre podmioty obracające wyrobami węglowymi w zwolnieniu będą musiały przygotować odpowiednie procedury, aby dalej móc kontynuować tę działalność.

Czy ta strona była pomocna?