Podwyższenie stawek akcyzy od 1 stycznia 2020 r.

Analizy

Podwyższenie stawek akcyzy od 1 stycznia 2020 r.

Nowy projekt ustawy

Ekspres akcyzowy 22/2019 | 15 listopada 2019 r.

14 listopada 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, a także wyroby tytoniowe, cygara i cygaretki, papierosy i tytoń do palenia. Podwyższeniu ulegnie także stawka akcyzy na wyroby nowatorskie, która efektywnie ma obowiązywać od lipca 2020 r.

Nowe stawki akcyzy

Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe zostaną podwyższone średnio o około 10%. Zgodnie z założeniami Rady Ministrów, będącej projektodawcą, z indeksacji wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% - preferencyjna stawka akcyzy ma pomóc w rozwoju tego sektora polskiej gospodarki i rolnictwa. Podwyżka nie jest też przewidziana dla stawki akcyzy od płynów do e-papierosów.

Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian


Nagranie spotkania
(30 października 2019 r.)

Zarejestruj się

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, to od 1 stycznia 2020 r. stawki akcyzy wzrosną:

  • na alkohol etylowy – z 5704 zł do 6275 zł za hektolitr 100% vol.,
  • na piwo – z 7,79 zł do 8,57 zł za hektolitr oPlato,
  • na wino i napoje fermentowane – z 158 do 174 zł za hektolitr,
  • na wyroby pośrednie (m.in. wino porto) – z 318 zł do 350 zł za hektolitr,
  • na papierosy – z 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej do 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% ceny detalicznej,
  • na tytoń do palenia – z 141,29 zł za kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej do 155,79 zł za kilogram i 32,05% ceny detalicznej,
  • na cygara i cygaretki – z 393 zł do 433 zł za kilogram,
  • na susz tytoniowy – z 229 zł do 252,25 zł za kilogram.

Efektywne opodatkowanie wyrobów nowatorskich nastąpi dopiero od 1 lipca 2020 r., ale stawka akcyzy wzrośnie także na te wyroby. W konsekwencji, wyroby nowatorskie będą objęte stawką 155,79 zł za kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Co oznacza wzrost stawek akcyzy w praktyce?

Mimo, że podwyżka akcyzy była spodziewana, to jej wysokość jest wyższa od wcześniejszych zapowiedzi rządu. Z projektu budżetu państwa na 2020 r. wynika bowiem, że stawki akcyzy miały wzrosnąć o około 3%. Wzrost akcyzy oznacza przede wszystkim wzrost ceny tych produktów dla konsumenta o około 12-14%, bowiem podwyższenie akcyzy – wchodzącej do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – wpłynie także na wysokość podatku VAT zawartego w cenie towaru.

Skutki podwyżki dotkną także podatników akcyzy od wyrobów objętych podwyżką. Podmioty prowadzące działalność wobec tych wyrobów będą musiały zwiększyć posiadane zabezpieczenia akcyzowe. Dodatkowo, dla podmiotów prowadzących elektroniczne ewidencje lub składających elektroniczne deklaracje, wprowadzenie nowych stawek będzie skutkowało koniecznością dostosowania systemów księgowych i ewidencyjnych, a także zwrócenia szczególnej uwagi w trakcie wystawiania faktur i faktur korygujących dokumentujących dostawę tych wyrobów.

Czy ta strona była pomocna?