Zmiana w zwolnieniach z akcyzy dla węgla na dotychczasowych zasadach

Analizy

Od 1 lipca 2017 r. przestaną obowiązywać niektóre zwolnienia z akcyzy dla węgla na dotychczasowych zasadach 

Ekspres Akcyzowy 18/2016 | 15 grudnia 2016 r.

13 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym łączącą dwa obecnie odrębnie funkcjonujące zwolnienia z akcyzy od wyrobów węglowych – tj. zwolnienie dla zakładów energochłonnych oraz zwolnienie dla podmiotów, które wdrożyły tzw. systemy „pro-środowiskowe”. Zmienione przepisy wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

Zakres zmian

Jak wspominaliśmy w naszych wcześniejszych alertach (Nowy termin wdrożenia zmian w zwolnieniach od akcyzy dla wyrobów węglowych (13/2016) i Planowane ograniczenie zakresu zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych (10/2016) ) - wprowadzane zmiany z dniem 1 lipca 2017 r. zlikwidują dwa równolegle obowiązujące zwolnienia z akcyzy przewidziane dla wyrobów węglowych – tj. zwolnienie dla zakładów energochłonnych oraz zwolnienie dla podmiotów, które wdrożyły w swoich zakładach systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Na miejsce wspomnianych zwolnień ustawodawca wprowadza zwolnienie będące, w praktyce, połączeniem dwóch powyższych zwolnień – tj. zwolnienie dla zakładów energochłonnych, które wdrożyły systemy „pro-środowiskowe”.

Praktyczne konsekwencje planowanych zmian

Zasadniczą zmianą dla dwóch grup podmiotów korzystających obecnie z jednego z powyższych zwolnień jest konieczność spełnienia dodatkowych warunków – tj. spełnienia definicji zakładu energochłonnego, w tym przede wszystkim progu energochłonności na poziomie co najmniej 10 % (dla podmiotów, które obecnie mają wdrożony tylko system „pro-środowiskowy”) albo posiadania wdrożonego systemu „pro-środowiskowego” (dla podmiotów będących zakładami energochłonnymi, nie posiadającymi wdrożonego systemu).

Mając powyższe na uwadze, podmioty korzystające z ww. zwolnień powinny, przed 1 lipca (w praktyce – jak najszybciej) podjąć działania mające na celu weryfikację czy będą one spełniać warunki stosowania „nowego” zwolnienia i w przypadku braku takiej możliwości – rozważyć podjęcie kroków zaradczych.

Po 1 lipca 2017 r. podmioty niespełniające obu wskazanych warunków materialnych nie będą uprawnione do korzystania ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe na dotychczasowych warunkach.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe
Czy ta strona była pomocna?