EUDR: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane z handlem międzynarodowym na horyzoncie

Artykuł

EUDR: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane z handlem międzynarodowym na horyzoncie

Ekspres celny 5/2024 | 10 czerwca 2024 r.

29 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Unii Europejskiej przeciwko wylesianiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010) określane również jako „EUDR”, którego celem jest walka UE z postępującym wylesianiem oraz degradacją lasów, co również ma przyczynić się do redukcji ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych.

Niewątpliwie kolejny mechanizm unijny, który ma na celu ochronę środowiska stanowi również niemałe wyzwanie dla przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową określonymi przez nowe rozporządzenie towarami. W najnowszym Ekspresie celnym postaramy się przybliżyć zarówno nadchodzące zmiany, jak również wyzwania, z którymi mierzyć się będą przedsiębiorcy w najbliższym czasie.

***

Nadchodzące obowiązki wynikające z Rozporządzenia EUDR będą miały zastosowanie bezpośrednio od dnia 30 grudnia 2024 r., z wyjątkiem mikro i małych przedsiębiorstw utworzonych do 31 grudnia 2020 r., które będą podlegać pod nowe wymogi od 30 czerwca 2025 r. Od przedstawionych ram czasowych przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu, wywożą z terenu UE, jak również udostępniają na rynku unijnym objęte rozporządzeniem „odnośne towary”, czyli:

 • bydło,
 • drewno,
 • kakao,
 • kawę,
 • kauczuk,
 • palmę olejową,
 • soje.

jak również „odnośne produkty”, czyli produkty zawierające, wytworzone na bazie lub służące jako pokarm ww. towarów będą musieli spełnić szereg nowych wymogów. Niedostosowanie się do nowych wymogów może skutkować dotkliwymi sankcjami. Zgodnie z nowymi regulacjami obrót wspomnianymi towarami oraz produktami będzie wymagał spełnienia następujących warunków, tj.:

1) nie powoduje wylesienia,

2) zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji,

3) zostało przedłożone w ich sprawie oświadczenie o należytej staranności.

Każdy podmiot, który będzie miał zamiar wprowadzić do obrotu, wywieźć lub udostępnić na rynku unijnym towary objęte nowymi regulacjami będzie musiał wykazać się należytą starannością, co będzie wiązało się ze złożeniem właściwego oświadczenia o zachowaniu należytej staranności.

Niewątpliwą obawę podmiotów objętych rozporządzeniem EUDR budzą wprowadzone sankcje wobec nieprzestrzegania nałożonych przez rozporządzenie obowiązków. W przypadku naruszenia obowiązków podmioty te mogą m.in.:

 • otrzymać grzywnę (do 4% rocznego obrotu, zwiększanych w miarę potrzeby w celu zapewnienia non-profit),
 • konfiskaty zarówno dochodów uzyskanych z transakcji obejmujących odnośne produkty oraz towarów z nim związanych,
 • tymczasowego zakazu wprowadzania lub udostępniania na rynku lub eksportu odpowiednich towarów lub produktów na terenie UE.

Rozporządzenie EUDR niewątpliwie wprowadza również szereg nowych wyzwań, z którymi w najbliższym czasie będą musiały mierzyć się podmioty, których handel wiąże się z towarami oraz produktami objętymi rozporządzeniem. W najbliższym czasie warto zwrócić uwagę między innymi na:

 • poprawną identyfikację towarów oraz produktów, które będą objęte rozporządzeniem EUDR
 • prawidłowe zmapowanie łańcucha dostaw oraz uzyskanie niezbędnych informacji w celu dochowania należytej staranności
 • wprowadzenie prawidłowej metodologii dotyczącej oceny ryzyka oraz przedsięwzięcia środków, które umożliwiałyby zminimalizowanie go.

Dla wszystkich zainteresowanych tematyką nadchodzących zmian związanych z Rozporządzeniem EUDR zapraszamy na bezpłatny webinarESG w perspektywie celnej – nowe obowiązki w zakresie CBAM oraz Rozporządzenia UE o deforestacji (EUDR)” w dniu 12.06.2024 r., podczas którego eksperci Deloitte postarają się przybliżyć Państwu tę tematykę.

Document

Webinar: ESG w perspektywie celnej – nowe obowiązki w zakresie CBAM oraz Rozporządzenia UE o deforestacji (EUDR)

Bezpłatne seminarium on-line: 12 czerwca 2024 r., godz. 10:00 – 10:45

Zarejestruj się

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?