Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie CBAM

Artykuł

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie CBAM

Ekspres celny 9/2022 | 16 grudnia 2022 r.

13 grudnia 2022 r., po okresie przedłużających się negocjacji, Rada i Parlament Europejski osiągnęły „wstępne i warunkowe” porozumienie w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli tzw. mechanizmu „CBAM” (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Zgodnie z udostępnionym komunikatem, formalne przyjęcie CBAM uzależnione jest obecnie przede wszystkim od osiągnięcia porozumienia w sprawie regulacji związanych z CBAM, ale wynikających z innych aktów prawnych.

Z chwilą pełnego wdrożenia mechanizmu CBAM, import do UE objętych CBAM określonych towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych będzie wiązać się z dodatkowym kosztem, uzależnionym przede wszystkim od emisji „wbudowanych” w importowane towary.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych założeń osiągniętego, wstępnego porozumienia:

  • Rozpoczęcie fazy przejściowej CBAM planowane jest obecnie na październik 2023 r., a nie, jak wcześniej proponowano, styczeń 2023 r. Faza przejściowa będzie wiązać się dla przedsiębiorców przede wszystkim z obowiązkiem obliczania emisji „wbudowanych” w importowane wyroby i składania okresowych sprawozdań do właściwych organów. Jak się wydaje, rozpoczęcie pełnego wdrożenia CBAM wciąż planowane jest na rok 2026.
  • Proponuje się, aby CBAM początkowo objął swoim zakresem import żelaza i stali, cementu, nawozów, aluminium, energii elektrycznej – a także wodoru, niektórych prekursorów oraz ograniczonego katalogu produktów przetworzonych.
  • Rozporządzenie miałoby mieć zastosowanie nie tylko do emisji bezpośrednich „wbudowanych” w importowane produkty, ale również, „w ściśle określonych przypadkach”, do emisji pośrednich.

Warto przypomnieć, że celem mechanizmu CBAM, flagowej regulacji Komisji Europejskiej związanej z inicjatywą „Fit for 55”, jest minimalizacja ryzyka związanego z „wyciekiem emisji” poza UE w związku z przywozem na teren Unii produktów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych. Zgodnie z jego założeniami, po pełnym wdrożeniu CBAM, m.in.

  • Tylko podmioty zarejestrowane jako „Upoważnieni Zgłaszający” będą mogły dokonywać importu produktów objętych CBAM oraz nabywać certyfikaty CBAM, których cena będzie powiązana z ceną certyfikatów ETS.
  • Upoważnieni Zgłaszający będą zobowiązani do składania rocznych deklaracji CBAM oraz przekazywania do umorzenia liczby nabytych wcześniej certyfikatów CBAM odpowiadającej emisjom „wbudowanym” w zaimportowane towary.

Regulacje związane z CBAM mogą mieć istotne znaczenie dla polskich przedsiębiorców, ich dostawców oraz kontrahentów w branżach objętych mechanizmem. CBAM, ściśle związany zarówno z bezpośrednimi jak i pośrednimi emisjami „wbudowanymi” w importowane towary, będzie miał potencjał oddziaływania na całe łańcuchy dostaw.

Źródło: Działania UE na rzecz klimatu: wstępne porozumienie w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) - Consilium (europa.eu)
***
Specjaliści zespołu celnego Deloitte są częścią globalnej sieci profesjonalistów Global Trade Advisory, zapewniającej przedsiębiorcom wsparcie w przedmiocie handlu międzynarodowego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przepisów CBAM i ich skutków dla prowadzonej przez Państwa działalności, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?