Brexit

Analizy

Brexit – niepewność wymagająca wczesnego planowania

Wpływ na łańcuch dostaw

Ekspres celny 4/2018 | 30 października 2018 r.

Decyzja Zjednoczonego Królestwa (UK) podjęta w czerwcu 2016 r. o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE) może mieć daleko idące skutki gospodarcze i polityczne. Dla wielu polskich firm może oznaczać fundamentalną zmianę warunków prowadzenia biznesu. Wyzwania związane z nadchodzącymi zmianami dotyczą między innymi potencjalnych nowych obowiązków celnych i związanych z tym zaburzeń oraz opóźnień w łańcuchu dostaw.

Scenariusze wyjścia

Wpływ Brexitu na działalność polskich przedsiębiorców zależeć będzie od ostatecznego kształtu uzgodnień pomiędzy rządem brytyjskim a przedstawicielami UE. Mnogość rozwiązań, które potencjalnie mogą mieć w tej kwestii zastosowanie powoduje zwiększoną niepewność i wymaga przygotowania się jeszcze przed 29 marca 2019 r., kiedy to, jak wszystko na to wskazuje, ustanie członkostwo Wielkiej Brytanii w UE.

Wraz ze zbliżaniem się terminu Brexitu scenariusz, w którym UK decyduje o pozostaniu w UE wydaje się coraz mniej prawdopodobny. Możliwe do zrealizowania scenariusze Brexitu obejmują natomiast szerokie spektrum. Od tzw. “hard Brexit”, w którym brak szczegółowego porozumienia spowodowałby, że stosunki handlowe UK i EU zostałyby uregulowane jedynie na ogólnych zasadach wypracowanych przez Światową Organizację Handlu, przez zawarcie standardowej umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a UK (tak jak ma to miejsce z wieloma innymi krajami), po wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE przy jednoczesnym pozostaniu w Unii Celnej. Prawdopodobny, choć ciągle jeszcze niepewny, jest również scenariusz z wprowadzeniem określonego okresu przejściowego.

Zmiany w łańcuchu dostaw

Wprowadzenie ceł i innych barier w handlu może mieć znaczący wpływ na wymianę handlową pomiędzy polskimi i brytyjskimi firmami. Przy dużej liczbie przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw konsekwencje mogą być znaczące, jeśli dostawcy nie będą gotowi na dostosowanie się do nowych warunków.

Brexit może wymagać wprowadzenia szeregu zmian w działalności przedsiębiorstw ze względu między innymi na:

  • zaangażowanie w dokonywanie operacji celnych (jeśli okazałoby się, że dotychczasowe dostawy wewnątrzwspólnotowe między Polską a Wielką Brytanią zaczęłyby być traktowane jako eksport i import podlegający reżimowi formalności celnych),
  • weryfikację konsekwencji celnych (na przykład pochodzenia celnego) dotychczasowych transakcji, w których w Polsce lub w UK wykonywany jest tylko określony etap całego procesu produkcyjnego,
  • dodatkowe koszty cła i VAT importowego,
  • możliwy wydłużony okres realizacji zamówień i niepewność co do dostępności towarów (m. in. ze względu na nowe obowiązki i formalności celne) powodujące konieczność zmian w planowaniu oraz odpowiedniego dostosowania poziomu utrzymywanych zapasów.

Czas na podjęcie działań

Niepewność spowodowana brakiem pewności co do ostatecznego kształtu Brexitu ale też jego coraz bliższa data powinna skłaniać do analizy skutków jakie Brexit może mieć dla prowadzonej działalności. Powinno to umożliwić złagodzenie pojawiających się ryzyk oraz lepsze przygotowanie do nowych warunków, jakie nastąpią po Brexicie.

Wydaje się, że na pięć miesięcy przed oficjalną datą wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur unijnych, nadszedł czas na znaczne doszczegółowienie planów – zmierzenie się z potencjalnymi wyzwaniami, biorąc pod uwagę różne warianty przeprowadzenia Brexitu. Takie podejście jawi się najlepszym sposobem na umożliwienie szybkiej reakcji na nadchodzące zmiany i związane z nimi wyzwania.

Czy ta strona była pomocna?