Najnowsze zmiany celne – umowy handlowe UE z państwami trzecimi

Artykuł

Najnowsze zmiany celne – umowy handlowe UE z państwami trzecimi

Ekspres celny 8/2023 | 29 marca 2023 r.

W pierwszych miesiącach 2023 r. doszło do dużych postępów związanych z zawieranymi przez Unię Europejską umowami handlowymi. W niniejszym przeglądzie postaramy się wskazać najistotniejsze zmiany związane z ustaleniami dotyczącymi Wlk. Brytanii, Ukrainy i Nowej Zelandii.

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie umów handlowych UE jest przyjęcie przez wspólny komitet UE-Wielka Brytania w dniu 24 marca 2023 r. decyzji określającej ustalenia dotyczące „Windsor Framework”.

Do kluczowych zmian związanych z decyzją należą m.in:

 • Uproszczenie procedury związanej z przewozem, które obejmuje m.in. transport towarów do użytku końcowego w Irlandii Północnej dokonywany przez zaufanych handlowców („trusted traders”).
 • Rozszerzenie programu zaufanych handlowców, który jest teraz dostępny dla szerszej grupy operatorów.
 • Drastycznie uproszczone wymagania i procesy celne poprzez znaczącą redukcję danych (głównie handlowych i transportowych) wymaganych od zaufanych handlowców.
 • Uzgodniono rozwiązanie dla przemieszczania najbardziej wrażliwych kategorii stali objętych kontyngentami taryfowymi UE z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej.
  • Przedsiębiorstwa z Irlandii Północnej mogą korzystać z unijnych kontyngentów taryfowych na stal, aby uzyskać dostęp do stali pochodzącej ze Zjednoczonego Królestwa w tych kategoriach.
 • Nowe rozwiązania dla ruchu ładunków i wszystkich rodzajów paczek:
  • ułatwienie dla zaufanych handlowców w zakresie wysyłania lub odbierania towarów za pośrednictwem paczek między firmami,
  • uproszczenia dla paczek między przedsiębiorstwami a konsumentami dostarczanych przez upoważnionych przewoźników,
  • uproszczenie w zakresie przesyłania paczek między konsumentami poprzez zniesienie właściwie wszystkich wymogów celnych.

Szczegóły dotyczące „Windsor Framework” są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: link.

17 lutego 2023 r. Komisja Europejska przesłała umowę handlową UE-Nowa Zelandia Radzie Unii Europejskiej.

 • Umowa zakłada m.in. zniesienie wszystkich ceł na eksport z UE do Nowej Zelandii, a także znaczne ograniczenie wymogów i procedur dotyczących zgodności, co umożliwi szybszy przepływ towarów.
 • Dodatkowo, oczekuje się, że dzięki umowie wartość handlu dwustronnego wzrośnie nawet o 30%, przy czym roczny eksport z UE może wzrosnąć nawet o 4,5 mld euro.
 • Inwestycje UE w Nowej Zelandii mają potencjał wzrostu nawet o 80%. Już od pierwszego roku stosowania umowy przedsiębiorstwa UE skorzystają z obniżek ceł na kwotę łącznie ok. 140 mln euro rocznie.

Szczegóły dotyczące zawieranej umowy dostępne na stronie Komisji Europejskiej: link.

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania środków liberalizacji handlu wprowadzonych celem wsparcia i ułatwiania istniejących przepływów handlowych z Ukrainy do UE do 5 czerwca 2024 roku.

 • Środki, o których mowa, to:
  • zawieszenie ceł przywozowych na owoce i warzywa objęte systemem cen wejścia oraz produkty rolne i przetworzone produkty rolne objęte kontyngentami taryfowymi,
  • tymczasowe niepobieranie ceł antydumpingowych od przywozu pochodzącego z Ukrainy,
  • tymczasowe zawieszenie stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie wspólnych reguł przywozu w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Ukrainy.
 • Wniosek zostanie następnie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Szczegóły nowego projektu dostępne na stronie Komisji Europejskiej: link.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?