Środki antydumpingowe – najnowsze zmiany

Artykuł

Środki antydumpingowe – najnowsze zmiany

Ekspres celny 6/2023 | 9 marca 2023 r.

Środki antydumpingowe, w największym skrócie, są nakładane na importowane produkty sprzedawane po wyraźnie niższej cenie niż ta występująca na rodzimym rynku producenta danego towaru. Narzędzia te mają zapobiegać występowaniu nierównych warunków konkurencji na rynku unijnym oraz niwelować różnice między ceną dumpingową (po której towary są importowane do UE) a ceną uznawaną za normalną.

Aby można było nałożyć na import środki antydumpingowe koniecznym jest spełnienie szeregu przesłanek, w szczególności:

  • Cena eksportowa towaru do UE jest niższa niż jego cena rynkowa w kraju wywozu. W sytuacji, gdy sprzedaż na rynku kraju wywozu nie istnieje, jest niewystarczająca lub jest dokonywana ze stratą, zastosowanie znajduje wartość obliczana w oparciu o koszty produkcji w kraju wywozu, powiększona o uzasadnione koszty sprzedaży, koszty ogólne oraz administracyjne – uwzględniając kwotę zysku;
  • Powstaje istotna szkoda dla przemysłu UE wytwarzającego podobny produkt;
  • Środek antydumpingowy nie szkodzi interesom UE w stopniu większym niż dumping.

Należy podkreślić, iż unijni producenci danego produktu mają prawo wnieść skargę do Komisji Europejskiej w celu inicjacji postępowania antydumpingowego – zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organów państwa UE. W przypadku uznania skargi Komisja wszczyna postępowanie w ciągu 45 dni od daty wniesienia skargi. Daje to możliwość czynnego reagowania oraz zwracania uwagi organów celnych na praktyki handlowe budzące wątpliwości oraz potencjalne szkody zarówno dla przedsiębiorców z UE, jak i samej Unii.

Komisja Europejska, w przypadku wszczęcia postępowania, publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z informacjami dotyczącymi takowego postępowania, a następnie nawiązuje kontakt zarówno ze wszystkimi znanymi jej producentami danego towaru, jak i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami – mają one obowiązek uzupełnienia kwestionariusza, który zostanie wykorzystany w dochodzeniu.

Dochodzenie Komisji może zakończyć się uznaniem, iż miał miejsce dumping, co prowadzi do wprowadzenia środków antydumpingowych. Mogą być one wprowadzone zarówno jako środki tymczasowe na maksymalny okres sześciu miesięcy, jak również jako środki ostateczne na okres 5 lat, który może zostać wydłużony. Wśród środków antydumpingowych możemy wyróżnić:

  • Cła ad valorem – wyrażane jako procent wartości przywozowej danego produktu;
  • Cła specyficzne – wyrażane jako stała kwota za określoną ilość towaru;
  • Zobowiązania cenowe – zobowiązania eksportera do respektowania minimalnych cen importowych.

Z perspektywy zabezpieczenia własnych interesów przedsiębiorcy unijni powinni zwracać szczególną uwagę na nieuczciwe praktyki pozaunijnych eksporterów, które mają za zadanie ominąć środki antydumpingowe. Jednym z najpopularniejszych jest próba ukrywania prawdziwego pochodzenia produktów eksportowanych do UE. Odbywa się to poprzez dokonywanie czynności niewpływających na pochodzenie towaru w krajach, które nie są obciążone środkami antydumpingowymi. Niestety bardzo często głównym pokrzywdzonym takiego procederu ostatecznie zostaje unijny importer, który finalnie w praktyce jest obciążony odpowiedzialnością za prawidłowość deklarowanego pochodzenia celnego importowanego towaru.

Wartym podkreślenia jest mechanizm, który umożliwia importerom składanie wniosków o całkowity lub częściowy zwrot zapłaconych ceł w przypadku wykazania, iż różnica pomiędzy wartością normalną a ceną eksportera (czyli ceną żądaną przez eksportera za dany produkt wysyłany na rynek UE) - na podstawie której uiszczono cła, została wyeliminowana lub zredukowana.

Najnowsze zmiany w środkach antydumpingowych

  • Przedłużenie ceł antydumpingowych Ad Valorem w wysokości 22.3% o kolejne 5 lat na przywóz aluminiowych kół jezdnych z Chin,
  • Nałożenie ceł antydumpingowych Ad Valorem na przywóz aluminiowych kół jezdnych z Maroko w wysokości od 9% do 17.5%,
  • Nałożenie ostatecznych ceł antydumpingowych Ad Valorem na przywóz kwasów tłuszczowych z Indonezji w wysokości od 15.2% do 46.4%,
  • Nałożenie tymczasowych ceł Ad Valorem w wysokości od 52,9% do 91% na wykonane ze stali beczki wielokrotnego napełnienia mające zastosowanie w przechowywaniu piwa.

***

Specjaliści zespołu celnego Deloitte są częścią globalnej sieci profesjonalistów Global Trade Advisory Deloitte, zapewniającej przedsiębiorcom wsparcie w przedmiocie handlu międzynarodowego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przepisów i ich skutków dla prowadzonej przez Państwa działalności, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?