Najnowsze zmiany w regulacjach handlu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej

Artykuł

Najnowsze zmiany w regulacjach handlu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej

Ekspres celny 3/2023 | 1 lutego 2023 r.

W ostatnim czasie w państwach Ameryki Łacińskiej wprowadzono wiele zmian w regulacjach handlu międzynarodowego, które mają wpływ na działalność firm o zasięgu globalnym. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie wybranych zmian istotnych dla obrotu celnego, do których doszło w Argentynie, Brazylii, Meksyku oraz Peru.

Zmiany w przepisach regulujących wymianę walut dotyczące płatności za importowane towary i usługi do Argentyny:

 • zaostrzono przepisy walutowe dotyczące płatności za importowane towary i usługi – m.in. płatności za importowane towary lub usługi, jak również wszelkie opłaty licencyjne lub podział zysków dokonywane na rzecz powiązanych przedsiębiorstw za granicą, wymagają specjalnego zezwolenia argentyńskiego banku centralnego na dostęp do oficjalnego rynku walutowego.


Umożliwienie wykorzystania analiz cen transferowych jako dokumentacji pomocniczej dla ustalenia wartości celnej towarów przywożonych do Brazylii:

 • publikacja przez brazylijską administrację podatkową oficjalnej instrukcji określającej standardy ustalania wartości celnej i konsolidującej dotychczas obowiązujące zasady,
 • przedsiębiorstwa mogą opierać się na analizach cen transferowych do wspierania wyboru odpowiedniej metody ustalania wartości celnej oraz wykorzystywać oświadczenia dotyczące obliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu dla celów przepisów o cenach transferowych i wykazania, że brak jest wpływu na cenę płaconą między powiązanymi przedsiębiorstwami za importowane towary.


Bieżąca weryfikacja deklarowanego pochodzenia w świetle reguł pochodzenia wynikających z umów o wolnym handlu zawartych przez Meksyk:

 • zwiększenie nacisku na przeprowadzanie weryfikacji pochodzenia preferencyjnego deklarowanego przez zagranicznych eksporterów towarów,
 • w praktyce meksykańskie organy celne przeprowadzają weryfikację pochodzenia za pomocą pisemnych kwestionariuszy wymagających załączenia m.in. dokumentacji księgowej oraz dokumentacji związanej z samym procesem produkcji towarów,
 • organy zobowiązują również zagranicznych eksporterów do dostarczenia dokumentów potwierdzających zakup materiałów i komponentów przywiezionych i wykorzystywanych w produkcji, w tym m.in. kopii zamówień, faktur handlowych, dowodów płatności,
 • w przypadku, gdy eksporter lub zagraniczny producent nie udzieli wystarczająco szczegółowych odpowiedzi, meksykańskie organy celne mogą ustalić, że przywożone towary nie spełniają reguł pochodzenia i wydać decyzję odmawiającą preferencyjnego pochodzenia, co może w konsekwencji prowadzić do rozpoczęcia szczegółowego audytu u meksykańskiego importera.


Zmiany w przepisach regulujących płatności za importowane towary dokonywane przez importerów w Peru na rzecz podmiotów powiązanych:

 • według peruwiańskiego prawa wszystkie płatności dokonywane przez importerów w wyniku zakupu towarów od zagranicznych dostawców musza być dokonywane przy użyciu zatwierdzonych sposobów płatności,
 • zgodnie z ostatnimi zmianami, aby uznać, że importer spełnił wymóg korzystania z zatwierdzonego środka płatniczego, płatność musi zostać dokonana bezpośrednio do sprzedawcy lub dostawcy towarów,
 • aby dokonać płatności na rzecz podmiotu trzeciego, innego niż sprzedawca lub dostawca, należy przed dokonaniem płatności poinformować o wyznaczeniu takiego podmiotu peruwiańską administrację celno-podatkową, która wskaże, w jaki sposób dokonać oznaczenia i jakie informacje uwzględnić,
 • na mocy przepisów tymczasowych powiadomienia należy dokonać przez oficjalną platformę elektroniczną – jeżeli powiadomienie nie zostanie przekazane przed dokonaniem płatności, istnieje możliwość nałożenia na importera grzywny w wysokości 30% zadeklarowanej wartości celnej za każdą transakcję lub zgłoszenie importowe.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?