Zmiana ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw

Analizy

Zmiana ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przyjęta przez Senat

Ekspres Celny 3/2016

6 lipca 2016 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wymaga podpisu Prezydenta po czym zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Ustawa dostosowuje Prawo Celne do obowiązującego od 1 maja 2016 Unijnego Kodeksu Celnego. W ustawie są liczne zmiany procedury celnej oraz szeregu innych regulacji celnych, między innymi wprowadzenie szeregu uproszczeń i ułatwień celnych. Ponadto w ustawie wprowadzono zmiany do szeregu innych ustaw (w tym do ustawy o VAT i o podatku akcyzowym) związane z wejściem w życie nowych regulacji celnych.

Najważniejsze zmiany

Poniżej przedstawiamy niektóre zmiany, które zostaną wprowadzone po ogłoszeniu ustawy:

  • W ustawie Prawo Celne – znacząco zmienia się zakres zastosowania przepisów Ordynacji Podatkowej w sprawach celnych; wprowadzono szereg zmian w zakresie procedury w postępowaniu celnym, uregulowano kwestię komunikacji elektronicznej z organami celnymi za pośrednictwem platformy PUESC, zniesiono wymóg bycia agentem celnym dla przedstawiciela bezpośredniego, uregulowano szereg uproszczeń, które nie są uregulowane na poziomie UE, stworzono podstawę prawną do opublikowania nowych wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.
  • W ustawie o podatku akcyzowym – Wiążąca Informacja Taryfowa nie będzie już miała zastosowania do obrotu wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym po zachowaniu pewnych okresów przejściowych
  • W ustawie o podatku od towarów i usług – wprowadzona zostaje solidarna odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego za VAT importowy rozliczany w procedurze art. 33a, zostają wprowadzone specyficzne regulacje dotyczące zabezpieczeń VAT importowego, dostosowane do nowego prawa celnego zostają między innymi kwestie związane z momentem powstania obowiązku podatkowego

Z tekstem ustawy można zapoznać się na stronie Sejmu RP. Wprawdzie obecnie dostępny jest tekst z informacją, że jest to tekst przekazany do Senatu niemniej Senat przyjął ustawę bez poprawek, więc po ewentualnym podpisie Prezydenta tekst powinien być ogłoszony bez zmian.

Zmiany prawa krajowego motywowane są koniecznością dostosowania do nowo obowiązujących regulacji celnych. Biorąc pod uwagę ich szeroki zakres, warto przeanalizować i ocenić w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na bieżącą działalność biznesową.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?