Zmiana ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw

Analizy

Zmiana ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wchodzi w życie

Ekspres Celny 4/2016

12 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od publikacji.

Ustawa dostosowuje regulacje na szczeblu krajowym do obowiązującego od 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego. Można mieć nadzieję, że wejście w życie tej ustawy zakończy okres wątpliwości praktycznych wynikających z opóźnień w dostosowaniu regulacji krajowych.

Ustawa wprowadza liczne zmiany nie tylko w ustawie Prawo celne, ale także w odniesieniu do innych ustaw (w szczególności do ustawy VAT i ustawy o podatku akcyzowym).

Gdzie zmiana będzie szczególnie istotna?

Wśród najważniejszych zmian, o których wspominaliśmy już w poprzednim wydaniu Ekspresu Celnego (3/2016), szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na:

  • Przepisy proceduralne – zakres stosowania ustawy Ordynacja Podatkowa został ograniczony w wyniku przeniesienia części regulacji na grunt Prawa celnego, m.in. w zakresie procedury odwoławczej czy instytucji przedstawiciela celnego. Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy do postępowań w sprawach celnych należy co do zasady stosować nowe przepisy proceduralne, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów przejściowych, które w niektórych przypadkach nakazują stosowanie regulacji dotychczasowych.
  • Odstąpienie od wymogu złożenia zabezpieczenia – w przeciwieństwie do regulacji celnych obowiązujących przed 1 maja br., przepisy celne nowego UKC wymagają złożenia zabezpieczenia dla kwot należności celnych i innych należności przywozowych w znakomitej większości przypadków. Polski ustawodawca w omawianej ustawie wprowadził możliwość odstąpienia w niektórych przypadkach od żądania zabezpieczenia dla mogących powstać przywozowych należności podatkowych (podatku VAT oraz akcyzy), po spełnieniu przez podatnika określonych warunków formalnych.    
  • Wiążącą Informację Taryfową w obrocie krajowym i przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych – informacje te nie będą mogły być stosowane w tych przypadkach, z zachowaniem okresu przejściowego, co do zasady sześciu miesięcy od daty wejścia w życie omawianej ustawy.
  • Zmianę sytuacji przedstawicieli bezpośrednich – głównie ze względu na fakt wprowadzenia w niektórych sytuacjach solidarnej odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego za VAT importowy rozliczany przez importera w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. W praktyce oznacza to w pewnym sensie podważenie instytucji przedstawiciela bezpośredniego. Warto w związku z tym rozważyć podjęcie działań mających na celu ograniczenie dolegliwości wynikającej z nowej pozycji przedstawicieli bezpośrednich poprzez wprowadzenie m.in. mechanizmów właściwe zabezpieczających przedstawicieli bezpośrednich przed nierzetelnymi klientami.

Powyżej wskazano tylko niektóre zmiany, jednakże zachęcamy Państwa do szerszego przeanalizowania zmian wynikających z wchodzących w życie regulacji, celem określenia czy i w jakim stopniu zmiany te będą miały wpływ na Państwa działalność biznesową.

Tekst ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1228.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?