Kasy fiskalne, a podmioty lecznicze

Artykuł

Kasy fiskalne, a podmioty lecznicze

Podmioty lecznicze wciąż mogą używać dotychczasowych kas fiskalnych

Podatki, 4 sierpnia 2021 r.

Po 1 lipca 2021 r. obowiązek stosowania kas online spoczywa na lekarzach i dentystach pracujących indywidualnie, ale zatrudniające takich specjalistów podmioty lecznicze mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu dotychczas używanych kas fiskalnych – potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z ustawą o VAT lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej do końca czerwca 2021 r. mogli używać dotychczasowych kas fiskalnych. Od 1 lipca 2021 r. lekarze powinni ewidencjonować wskazane usługi za pomocą kas online. Na gruncie przepisów VAT podatnicy powzięli wątpliwość czy podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie opieki medycznej, które zatrudniają w tym celu lekarzy również powinny używać kas online.

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej usługi w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wykonywane przez podmioty zatrudniające lekarzy niezależnie od formy ich zatrudnienia, nie są objęte obowiązkiem stosowania kas online. Jak wskazał organ podatkowy: „cechą charakterystyczną wykonywania zawodu w formie praktyki lekarskiej jest więc udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/lekarzy na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Właśnie ta cecha odróżnia prowadzenie praktyki od podmiotu leczniczego, w którym lekarze wykonują zawód na podstawie stosunku prawnego zawartego z podmiotem leczniczym, udzielając świadczeń na rachunek i odpowiedzialność (wobec osób trzecich) podmiotu leczniczego.” - tak Dyrektor KIS m.in. w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.374.2021.1.MN).

Ponadto, we wspomnianej interpretacji organ wprost stwierdził, że „(…) do stosowania kas fiskalnych on-line od dnia 1 lipca 2021 r. zobowiązani są lekarze i lekarze dentyści świadczący ww. usługi w ramach indywidualnej praktyki, a nie podmioty lecznicze”. Takie stanowisko Dyrektora KIS potwierdza, że obowiązek stosowania kas online obejmuje lekarzy realizujących usługi w zakresie opieki medycznej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej i nie dotyczy stricte podmiotów leczniczych świadczących takie usługi.

Więcej informacji w temacie kas fiskalnych można znaleźć na naszej stronie.

Czy ta strona była pomocna?