Zmiany legislacyjne obejmujące kasy fiskalne – podsumowanie

Artykuł

Zmiany legislacyjne obejmujące kasy fiskalne – podsumowanie

Podatki, 2 czerwca 2021 r.

Obecnie na etapie prac legislacyjnych znajduje się kilka projektów zmian przepisów, które dotyczą kas fiskalnych. Warto również mieć na uwadze zbliżający się termin obowiązkowej wymiany dotychczasowych kas na kasy online w przypadku świadczenia wybranych usług. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie tych kwestii.

Raportowanie sprzedaży fiskalnej w JPK_V7

W dniu 25 maja br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (data projektu: 17 maja 2021 r.).

Z perspektywy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej warto mieć na uwadze, że zgodnie z obecną wersją projektu m.in.:

  • po 30 czerwca 2021 r. paragony z NIP nabywcy do 450 zł (uznanych za tzw. faktury uproszczone), o ile zostaną ujęte w zbiorczych informacjach dot. sprzedaży zarejestrowanej na kasach fiskalnych, wciąż będą mogły być raportowane zbiorczo, a nie będą musiały być raportowane per paragon;
  • dla dokumentów „RO” (zbiorcza informacja o sprzedaży z kas) nie będą stosowane oznaczenia GTU oraz procedur.

Planowane wejście w życie rozporządzenia ww. zakresie to 1 lipca 2021 r.

Wciąż jednak pozostają m.in. wątpliwości, czy ww. zmiany wpłyną również na dotychczasowy sposób ujmowania w JPK_V7 faktur VAT wystawionych bezpośrednio na kasie fiskalnej. O tej kwestii i poprzedniej wersji projektu więcej tutaj.

Notyfikacja przepisów technicznych w Komisji Europejskiej

Z dniem 1 maja 2021 r. straciło moc m.in. rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jak informuje Ministerstwo Finansów w zamieszczonym na stronach internetowych komunikacie, dotychczas wydane potwierdzenia o spełnianiu przez kasy fiskalne funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych pozostają ważne.

Obecnie Komisji Europejskiej zostały notyfikowane dwa rozporządzenia tzw. techniczne dotyczące kas - zarówno tych online, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii. Zakończenie tzw. standstill dla tych projektów to 28 lipca 2021 r. i dopiero po tym terminie przepisy te będą mogły wejść w życie.

Warto mieć na uwadze, że w zakresie kas online nowe przepisy technicznie mają umożliwić m.in. wystawianie i wydawanie paragonów w postaci elektronicznej. Więcej m.in. tutaj.

Obowiązek posiadania kas online dla kolejnych podatników

Przypominamy, że zbliża się termin obowiązkowej wymiany dotychczas używanych kas fiskalnych na kasy online dla kolejnej grupy podatników. Od 1 lipca 2021 r. obowiązek używania kas online obejmie podatników, którzy świadczą usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Więcej informacji o tym jak przygotować się na wymianę kas można znaleźć m.in. tutaj.

Czy ta strona była pomocna?