Kasy fiskalne - E-paragony

Artykuł

E-paragony

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas fiskalnych

Podatki, 28 stycznia 2021 r.

W dniu 28 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących. Zmiany mają na celu umożliwienie wystawiania i wydawania paragonów na kasach on-line w formie elektronicznej.

Choć już obecnie ustawa o VAT przewiduje możliwość wystawiania i wydawania paragonów w postaci elektronicznej na kasach on-line (za zgodą nabywcy, w sposób z nim uzgodniony), to z perspektywy technicznej literalne brzmienie obecnego rozporządzenia warunkującego kryteria techniczne dla kas fiskalnych wymaga papierowego wydruku paragonu, aby transakcja została zapisana na kasie.

E-paragony jednak szybciej

Dowiedz się więcej

Celem projektowanego rozporządzenia jest m.in. techniczne umożliwienie emitowania paragonów również w postaci elektronicznej (bez potrzeby wydruku) poprzez wprowadzenie odpowiednich, nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym już wcześniej w ustawie o VAT.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2021 r.

Warto mieć na uwadze, że perspektywy technicznej, z uwagi na odrębność przepisów w tym zakresie, e-paragony mogą być już wystawiane przez kasy mające postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne). Od tego roku pierwsze takie kasy są już dostępne na rynku, choć możliwość ich wykorzystania jest ograniczona do określonej grupy podatników.

Kasy wirtualne także dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?