Kasy wirtualne także dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

Artykuł

Kasy wirtualne także dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

Podatki, 13 maja 2020 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych (kasy rejestrujące mające postać oprogramowania).

W najnowszej wersji projektu rozporządzenia grupa podatników uprawnionych do używania kas wirtualnych została rozszerzona o podatników świadczących określone usługi związane z zakwaterowaniem oraz wskazane usługi związane z wyżywieniem. Ponadto, z tego typu kas fiskalnych będą mogli również skorzystać podatnicy dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu - przeznaczonych do celów opałowych.

Dotychczasowa wersja projektu rozporządzenia ograniczała możliwość korzystania z kas wirtualnych do podatników świadczących określone usługi związane z transportem pasażerskim. O wcześniejszej wersji projektu pisaliśmy w artykule „Kasy wirtualne tylko dla transportu pasażerskiego”.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 czerwca 2020 r. W tym samym czasie planowane jest wejście w życie rozporządzenia określającego techniczne warunki dla kas wirtualnych. W związku z obowiązkiem notyfikacji tych przepisów w Komisji Europejskiej, do 30 kwietnia 2020 r. obowiązywała zasada tzw. standstill, tj. okresu, w trakcie którego państwo członkowskie nie może przyjąć danych przepisów technicznych. W chwili obecnej nie został opublikowany aktualny projekt tego rozporządzenia.

Czy ta strona była pomocna?