Więcej czasu na wdrożenie kas online

Artykuł

Więcej czasu na wdrożenie kas online

Podatki, 8 maja 2020 r.

W związku z obecnym stanem epidemii COVID-19 Ministerstwo Finansów zapowiedziało opóźnienie wejścia w życie przepisów zobowiązujących wybrane grupy podatników do wymiany dotychczas stosowanych kas fiskalnych na kasy online.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2020 r. kasy online miały być stosowane w przypadku:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów obecnie trwają prace nad regulacjami, które mają na celu odroczenie ww. obowiązku do 1 stycznia 2021 r.

Powyższe potwierdzają również odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje poselskie o numerach 3716 oraz 3414. Co więcej, w tych odpowiedziach Ministerstwo wskazało także, że planowane jest odroczenie do 1 lipca 2021 r. (pierwotny termin 1 stycznia 2021 r.) obowiązku stosowania kas online w przypadku świadczenia usług:

  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Czy ta strona była pomocna?