E-paragony jednak szybciej

Artykuł

E-paragony jednak szybciej

30 marca 2020 r.

Sprzedawca będzie mógł wystawić i wydać nabywcy paragon lub fakturę również w postaci elektronicznej – tak wynika z przyjętego przez Sejm tzw. pakietu antykryzysowego.

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in., że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących będą mogli wystawiać i wydawać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Obecnie wymagana jest papierowa forma paragonu.

Wystawienie e-paragonu będzie jednak możliwe tylko za zgodą nabywcy, a jego przesłanie ma nastąpić w uzgodniony z nim sposób. Co istotne, e-paragony będą mogli wydawać tylko sprzedawcy używający kasy online.

Ustawa została przekazana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie. Wskazane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Dotychczasowy proces legislacyjny w zakresie e-paragonów

Przepisy wprowadzające możliwość wystawiania e-paragonów w analogicznym kształcie dotychczas znajdowały się w procedowanym w Sejmie od początku lutego br. projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W związku z uchwaleniem pakietu antykryzysowego przez Sejm e-paragony wejdą w życie w najbliższym czasie.Więcej o e-paragonach

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?