Zbiorcze raportowanie paragonów z NIP

Artykuł

Zbiorcze raportowanie paragonów z NIP

Raportowanie paragonów z NIP nabywcy do 450 zł w JPK_V7

Podatki, 19 marca 2021 r.

W dniu 17 marca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zbiorcze raportowanie paragonów z NIP nabywcy do 450 zł w JPK_V7

Planowane zmiany dotyczą m.in. kwestii związanych z raportowaniem w JPK_V7 paragonów z NIP nabywcy do 450 zł stanowiących tzw. faktury uproszczone. Obecnie na podstawie par. 11a zmienianego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji odrębnie przedmiotowych paragonów z NIP nabywcy do 450 zł, z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży netto oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych zostały ujęte w ewidencji.

Na podstawie projektu, również po 30 czerwca 2021 r. paragony z NIP nabywcy do 450 zł nie będą raportowane pojedynczo w JPK_V7, o ile zostały ujęte w zbiorczych informacjach dot. sprzedaży zarejestrowanej na kasach fiskalnych. Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany mają na celu m.in. uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP nabywcy do kwoty 450 zł uznanych za tzw. faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.

Planowane wejście zmian ww. zakresie to 1 lipca 2021 r.

Warto mieć na uwadze, że kasa fiskalna może również umożliwić wystawianie faktur VAT. W takim przypadku wartość sprzedaży netto i VAT również są ujmowane w raporcie dobowym. Stąd pojawia się zasadne pytanie, czy ww. zmiany wpłyną również na dotychczasowy sposób ujmowania w JPK_V7 faktur VAT wystawionych bezpośrednio na kasie fiskalnej.

Na marginesie warto pamiętać, że możliwość systemowego zidentyfikowania transakcji udokumentowanych paragonem z NIP nabywcy do 450 zł wciąż może być przydatne m.in. z perspektywy obowiązków związanych z podatkiem od sprzedaży detalicznej.
 

Podatek od sprzedaży detalicznej

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?