Kasy fiskalne a podatek od sprzedaży detalicznej

Artykuł

Kasy fiskalne a podatek od sprzedaży detalicznej

Pierwsza deklaracja w zakresie podatku handlowego

Podatki, 19 lutego 2021 r.

Ważne: do 25 lutego podatnicy powinni złożyć pierwszą deklarację w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek handlowy)

Już za niespełna tydzień przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną towarów po raz pierwszy zadeklarują podatek od tej sprzedaży. Tym samym, dla podatników objętych podatkiem handlowym przygotowanie do raportowania wkracza w finalną fazę.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Dowiedz się więcej

Podstawą opodatkowania jest nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej w danym miesiącu ponad kwotę 17 mln PLN netto. Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych. Warto zatem zweryfikować dane źródłowe do kalkulacji podatku, w tym m.in.:

  • uwzględnić różne kanały sprzedaży (uwzględniając typy sprzedaży wyłączonej z opodatkowania podatkiem handlowym) i otrzymywane płatności (np. zaliczki),
  • sprawdzić transakcje ewidencjonowane na kasach fiskalnych z perspektywy czynności wyłączonych z zakresu opodatkowania (pod kątem przedmiotowym, czy też pod kątem statusu nabywców),
  • zweryfikować sprzedaż nieewidencjonowaną na kasach fiskalnych, a którą należy uwzględnić przy wyliczaniu podatku.

Warto również mieć na uwadze, że dane pochodzące z kas fiskalnych są również istotne z perspektywy raportowania VAT, w tym pliku JPK_V7. Transakcje ewidencjonowane na kasach fiskalnych podlegają bowiem wybranym oznaczeniom takim jak „RO”, czy też „FP” – m.in. w przypadku faktur wystawionych do paragonu fiskalnego.

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?