Nie każda sprzedaż może zostać zarejestrowana na kasie wirtualnej

Artykuł

Nie każda sprzedaż może zostać zarejestrowana na kasie wirtualnej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Podatki, 4 grudnia 2020 r.

Jeśli podatnik dokonuje nie tylko czynności ściśle wskazanych jako tych, w odniesieniu do których możliwe jest używanie tzw. kasy wirtualnej, to nie może przy użyciu takiej kasy prowadzić ewidencji całej sprzedaży – tak wynika z interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2020 r. (sygn. 114-KDIP1-3.4012.518.2020.1.ISK) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług hotelarskich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, m.in. świadczenie ww. usług może być ewidencjonowana przy użyciu kas wirtualnych. Jednocześnie podatnik wskazał, że jego podstawowej działalności towarzyszą inne czynności, zarówno wymienione w ww. rozporządzeniu (np. usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych), jak i w nim niewymienione (np. usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne).

Organ podatkowy potwierdził, że niezależnie od tego, jaki jest stosunek sprzedaży z czynności upoważniających do używania kas wirtualnych oraz tych pozostałych, to tylko czynności wymienione we wskazanym rozporządzeniu mogą być rejestrowane na kasie wirtualnej. W związku z tym pozostałe czynności muszą być ewidencjonowane na kasach innego typu.

W praktyce sprzedawcy, którzy będą chcieli korzystać z kas wirtualnych powinni sprawdzić, jakie czynności ewidencjonują na kasie. Jeśli będą wśród nich czynności spoza ww. rozporządzenia, wówczas dla tych czynności potrzebna będzie kasa inna niż wirtualna.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. m.in. świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania będzie objęte obligatoryjnym stosowaniem kas online lub kas wirtualnych, choć tych ostatnich kas na ten moment nie ma jeszcze dostępnych na rynku.

Kasy wirtualne także dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

open in new window Dowiedz się więcej

Kasy online w branży hotelarskiej i gastronomicznej od 1 stycznia 2021 r.

Czy jesteś gotowy na wymianę kas?

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?