Kody CN również dla zwolnień z kas fiskalnych

Artykuł

Kody CN również dla zwolnień z kas fiskalnych

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Podatki, 17 listopada 2020 r.

Obecnie trwają rządowe prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Projekt m.in. dostosowuje dotychczas używaną w rozporządzeniu klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów.

W związku z proponowanymi zmianami, na potrzeby stosowania zwolnień z kas fiskalnych towary i usługi będą klasyfikowane przy użyciu tych samych klasyfikacji, jakie są obecnie wskazane w ustawie o VAT m.in. dla określenia stawki VAT.

Zasadniczo zakres zwolnień powinien pozostać bez zmian. Biorąc jednak pod uwagę, w szczególności w zakresie towarów, że używana będzie inna klasyfikacja, to podatnicy dotychczas korzystający ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej powinni sprawdzić dalszą możliwość stosowania zwolnienia.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Czy ta strona była pomocna?