Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie paragonu z NIP nabywcy do 450 zł

Artykuł

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie paragonu z NIP nabywcy do 450 zł

Podatki, 28 września 2020 r.

W przypadku paragonów z NIP nabywcy do 450 zł brutto (lub 100 euro) nie ma uzasadnienia, aby nabywca dodatkowo występował o potwierdzenie zakupu zwykłą fakturą – tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W odpowiedzi na pismo skierowane przez Rzecznika MŚP (znak: WPL.207.2020.JJ) Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko odnośnie wybranych kwestii związanych z obowiązkiem umieszczenia NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w sytuacji gdy kwota należności ogółem w danej transakcji nie przekracza 450 zł brutto (lub 100 euro), to paragon dokumentujący taką transakcję zawierający NIP nabywcy należy uznać za tzw. fakturę uproszczoną, która jest traktowana jak zwykła faktura. Jak wskazało Ministerstwo „w przypadku takich paragonów (z numerem NIP nabywcy), brak jest uzasadnienia, aby podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo „zwykłą” fakturą.” Takie stanowisko różni się od prezentowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych – przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK). 

Podcast Podatki/Prawo: Kasy online - wprowadzenie nowych rodzajów kas fiskalnych

Kogo dotyczą obowiązki i kiedy należy je wypełnić?

Odsłuchaj podcast
Więcej szczegółów na temat tej interpretacji w artykule:

Paragon z NIP nabywcy do 450 zł.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów „paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje”. Chociaż w praktyce możliwość wskazania takiego numeru na paragonie fiskalnym może budzić wątpliwości, to zdaniem Ministerstwa Finansów takim numerem jest numer kolejny paragonu.

Ponadto, w omawianym piśmie Ministerstwo Finansów m.in. wskazało, że w zależności od charakteru błędu w NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia do:

  • wystawionej do takiego paragonu faktury lub 
  • paragonu fiskalnego będącego tzw. fakturą uproszczoną,

noty korygującej zgodnie z ustawą o VAT. Przy tym Ministerstwo wskazało przykłady oczywistych pomyłek takie jak m.in. brak jednej cyfry lub przestawienie cyfr.

Stanowisko Ministerstwa Finansów nie ma charakteru wiążącego. Jednocześnie w tym piśmie Ministerstwo zapowiedziało wydanie objaśnień podatkowych mających na celu przedstawienie zasad uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do 450 zł za fakturę oraz ewidencjonowania takich faktur w pliku JPK_V7.

Czy ta strona była pomocna?