Błędnego NIP nabywcy na paragonie nie ujmuje się w ewidencji oczywistych omyłek

Artykuł

Błędnego NIP nabywcy na paragonie nie ujmuje się w ewidencji oczywistych omyłek

Interpretacja Dyrektora KIS

Podatki, 6 sierpnia 2020 r.

Korygowanie NIP nabywcy na paragonie, a także jego „uzupełnienie” nie stanowi „oczywistej omyłki” którą można zniwelować przez ujęcie w ewidencji oczywistych pomyłek i ponowne zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej – takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2020 r. (0111-KDIB3-2.4012.271.2020.4.AZ).

W opisywanej sprawie podatnik dokonywał sprzedaży paliw w ramach programu flotowego. Klient otrzymywał do dyspozycji karty paliwowe, które wydawane były uprawnionym kierowcom. W przypadku sprzedaży paliwa kierowcy przekazywano pokwitowanie (dokument niefiskalny) z drukarki fiskalnej. Jednocześnie drukowany był także paragon fiskalny, który nie był wydawany kierowcy. Klient otrzymywał potem fakturę VAT.


Wątpliwości podatnika dotyczyły sytuacji, w których nie wprowadzono NIP nabywcy na paragonie lub wpisano nieprawidłowy NIP. Błędy mogły wynikać z nieprawidłowości danych w systemie informatycznym lub pomyłek pracowników stacji. Zdaniem podatnika można skorygować błędy w NIP nabywcy poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji oczywistych pomyłek i ponowną fiskalizację transakcji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.


Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jak wskazał Organ, ewidencja oczywistych pomyłek „dotyczy błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego (…). Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP, a także jego „uzupełnienie” (wobec braku tego numeru na paragonie) będzie stanowiło „oczywistą omyłkę” w zakresie wartości i przedmiotu sprzedaży, którą można zniwelować poprzez ujęcie w ww. ewidencji i ponowne zewidencjonowanie na kasie rejestrującej, a więc udokumentowanie kolejnym paragonem fiskalnym.” Zdaniem Dyrektora KIS brak jest podstaw do ujmowania w przedmiotowej ewidencji pomyłek w NIP nabywcy lub uzupełnianie tego numeru.


Jakkolwiek należy zgodzić się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, to interpretacja pokazuje, że problem korekty NIP nabywcy na paragonie jest tematem wciąż gorącym i rodzącym w praktyce wiele wątpliwości. Trudno jednoznacznie określić, czy sprzedawca może skorygować fakturą korygującą każdy błędny NIP nabywcy-podatnika czy też dotyczy to tylko przypadków, gdzie błędny NIP został wpisany na skutek pomyłki i jako taki NIP w ogóle nie istnieje. Dlatego też jeśli podatnik ma możliwość automatycznego weryfikowania podawanego mu NIP, to warto taki proces wdrożyć.


Ponadto, warto, aby podatnicy, którzy z jakiś względów fiskalizują sprzedaż nie tylko na rzecz konsumentów, ale także na rzecz nabywców będących podatnikami VAT, którym później muszą wystawić faktury VAT, ponownie zastanowili się nad przyczynami fiskalizacji sprzedaży na rzecz podatników. Chociaż przepisy VAT nie ograniczają możliwości ewidencjonowania na kasie fiskalnej transakcji realizowanych na rzecz innych podatników VAT, to w świetle różnych wątpliwości związanych z umieszczaniem NIP nabywcy na paragonie warto rozważyć zasadność przyjętej metodologii.

 

Czy ta strona była pomocna?