Brak zwrotu paragonu a wystawienie faktury VAT

Artykuł

Brak zwrotu paragonu a wystawienie faktury VAT na rzecz podatnika

Interpretacja Dyrektora KIS

Podatki, 16 lipca 2020 r.

Dopuszczalne są sytuacje wystawienia faktury bez zwrotu paragonu, w przypadku posiadania innych dowodów na przeprowadzenie transakcji sprzedaży towarów lub usługi. (…) Jednakże, nie można przyjąć, że wystawianie faktur bez przedstawienia przez nabywców paragonów, stanie się procedurą powszechnie stosowaną przez Wnioskodawcę - takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (0113-KDIPT1-3.4012.248.2020.2.JM).

Zgodnie z aktualnymi przepisami o VAT, do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem, faktura VAT na rzecz podatnika VAT może zostać wystawiona tylko pod warunkiem, że paragon zawiera NIP tego nabywcy. Jednocześnie, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż, co oznacza, że nabywca, który żąda wystawienia faktury do sprzedaży wcześniej zaewidencjonowanej na kasie, powinien zwrócić otrzymany paragon.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w pewnych przypadkach wystawienie faktury powinno być możliwe nawet, gdy nabywca nie zwróci paragonu.

W opisywanej sprawie podatnik dokonywał sprzedaży paliw z wykorzystaniem automatu płatniczego (tankomatu) obsługiwanego samodzielnie przez klienta stacji. Mogły zdarzyć się przypadki, gdy klient podał swój NIP w tankomacie, ale z różnych przyczyn, szczegółowo opisanych w stanie faktycznym, nie odebrał paragonu z tankomatu lub zagubił ten dokument. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że będzie posiadał informacje o sprzedaży dokonanej na rzecz konkretnego nabywcy na podstawie zapisu transakcji w wersji elektronicznej w pamięci kasy rejestrującej oraz potwierdzenia z systemu i logów tankomatu.

W wydanej interpretacji organ potwierdził stanowisko sprzedawcy, że w sytuacji, w której klient podał NIP przy zakupie paliwa w tankomacie i z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie przekazać Spółce paragonu, wówczas Spółka ma obowiązek wystawić klientowi fakturę na jego żądanie pomimo nieotrzymania od tego klienta paragonu. Organ podkreślił jednak, że konieczne jest wcześniejsze zweryfikowanie i potwierdzenie przedstawionych przez klienta informacji dotyczących transakcji zakupu paliwa. Jednocześnie, zdaniem organu, nie można przyjąć, że wystawianie faktury bez przedstawienia przez nabywcę paragonu, stanie się procedurą stosowaną przez podatnika powszechnie.

Stanowisko wyrażone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest pozytywne w omawianym zakresie dla podatników. Każdy przypadek powinien być jednak analizowany odrębnie – szczególnie ze względu na wysokie sankcje w ustawie o VAT przewidziane w sytuacji wystawienia faktury do paragonu bez NIP.

Czy ta strona była pomocna?