Kasy wirtualne - przepisy od 1 czerwca 2020

Artykuł

Kasy wirtualne - przepisy od 1 czerwca 2020 r.

Podatki, 29 maja 2020 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne).

Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne i sposób używania kas wirtualnych oraz zasady wystawiania dokumentów przy zastosowaniu tych kas.

Rozporządzenie dotyczy również kwestii związanych m.in. z wnioskiem o wydanie potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu przez kasę określonych funkcji i wymagań technicznych, okresu, na który jest wydawane potwierdzenie, sposobu oznaczania kasy numerami unikatowymi oraz zakresu badań kasy.

Jak sygnalizowaliśmy w lutym br. w przeglądzie podatkowym 2/2020 kasy wirtualne mają stanowić alternatywę dla dotychczas stosowanych kas rejestrujących. Kasy w postaci oprogramowania będą mogły być instalowane na urządzeniach takich jak smartfony, tablety czy laptopy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia stosowanie kas wirtualnych ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się opodatkowania przez wprowadzenie mechanizmów kontrolnych działających w czasie rzeczywistym. Ponadto, wprowadzenie kas w formie oprogramowania ma zmniejszyć koszty wywiązania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych, ich stosowanie początkowo będzie ograniczone do określonych grup podatników

Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów, oba ww. rozporządzenia zostały już podpisane przez Ministra Finansów i mają wejść w życie 1 czerwca 2020 r.

Powyższe nie oznacza jednak, że podatnicy będą mogli już od 1 czerwca 2020 r. nabyć kasy wirtualne. W pierwszej kolejności dostawcy tego rodzaju kas będą musieli uzyskać odpowiednie potwierdzenie od Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasa spełnia wymagania. Proces ten może więc jeszcze trochę potrwać. 

Kasy wirtualne także dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

Stosowanie przez określone grupy podatników

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?