Kasa online - nowe terminy

Artykuł

Wdrożenie kas online z nowymi terminami

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Podatki, 15 maja 2020 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Zgodnie z projektem rozporządzenia terminy, w których podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasach online mogą używać dotychczasowych kas fiskalnych będą przedłużone:

  • do 31 grudnia 2020 r. w przypadku:

- świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

- sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

  • do 30 czerwca 2021 r. w przypadku świadczenia usług:

- fryzjerskich,

- kosmetycznych i kosmetologicznych,

- budowlanych,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- prawniczych,

- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Opublikowany projekt rozporządzenia potwierdza wcześniejsze zapowiedzi Ministerstwa Finansów, o których pisaliśmy w artykule „Więcej czasu na wdrożenie kas online”.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania, konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, które mają potrwać do 21 maja 2020 r.

Czy ta strona była pomocna?