Paragon z NIP

Artykuł

Paragon z NIP nabywcy do 450 zł

Wystawienie faktury powinno być możliwe

Podatki, 4 czerwca 2020 r.

Jeśli nabywca będący podatnikiem VAT zwróci paragon do 450 zł (lub 100 euro) z NIP tego nabywcy, to sprzedawca może wystawić do takiego paragonu fakturę – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 maja 2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK).

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku transakcji zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej potwierdzonej paragonem, faktura VAT na rzecz podatnika VAT może zostać wystawiona pod warunkiem, że ten paragon zawiera NIP nabywcy.

Biorąc pod uwagę wskazaną zmianę w przepisach VAT, w omawianej interpretacji podatnik dokonujący sprzedaży paliw chciał potwierdzić m.in. czy może wystawić fakturę do paragonu z NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT, gdy kwota sprzedaży nie przekracza 450 zł (lub 100 euro).

Powyższa kwestia jest o tyle istotna, że dotychczas zarówno Ministerstwo Finansów w publikowanych komunikatach oraz odpowiedziach na interpelacje poselskie, jak i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie wskazywali, że paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł stanowi fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, tj. tzw. fakturę uproszczoną. W związku z tym, zdaniem organów podatkowych do sprzedaży udokumentowanej w ten sposób nie powinno wystawiać się kolejnej faktury.

Przedmiotowa interpretacja potwierdza do tej pory prezentowane przez organy podatkowe stanowisko, że paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł zawierający pozostałe elementy określone w ustawie o VAT stanowi fakturę VAT. Choć wskazuje także, że w takim przypadku sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do takiego paragonu, to co jednak istotne, zdaniem organu sprzedawca „ma prawo do wystawienia tzw. „zwykłej” faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy.” Tym samym, organ potwierdza możliwość wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy do kwoty 450 zł.

Uznanie paragonu z NIP nabywcy do 450 zł za fakturę VAT oraz możliwość wystawiania faktur do takich paragonów jest ważne z perspektywy odpowiedniego dokumentowania transakcji dla celów VAT, w tym raportowania tych dokumentów w plikach JPK_V7M/JPK_V7K.

Przejściowo do końca 2020 r. takie paragony nie będą podlegały odrębnemu raportowaniu w JPK_V7M/JPK_V7K, jeśli wartość sprzedaży i podatku należnego zostały ujęte w zbiorczej informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej na kasie fiskalnej.

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Od 1 lipca podatników czekają duże zmiany w raportowaniu VAT. Dotychczasowe formularze deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plik JPK_VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (kwartalnie). Sprawdź jak dostosować systemy finansowo-księgowe do nowych wymagań.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?