Dobrowolnego napiwku nie trzeba wykazywać na paragonie

Artykuł

Dobrowolnego napiwku nie trzeba wykazywać na paragonie

Interpretacja Dyrektora KIS

Podatki, 11 września 2020 r.

Dobrowolnie i uznaniowo przyznany przez klienta napiwek, który w całości trafia do dostawcy zamówienia za pośrednictwem Wnioskodawcy może nie być wykazywany przez Wnioskodawcę na paragonie – takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.385.2020.1.MT).

W omawianej sprawie podatnik prowadził restaurację i inne placówki gastronomiczne. Planował świadczyć również usługę dostawy dań do klientów wykonywaną przez dostawców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Klienci mieli dokonywać zamówień z dowozem poprzez aplikację mobilną lub stronę internetową opłacając je przed dokonaniem dostawy. Na etapie składania zamówienia klienci mieli mieć możliwość przyznania dostawcy, czyli podmiotowi dowożącemu dania, dobrowolnego napiwku. Domyślnie zaznaczona byłaby opcja braku napiwku wobec czego, aby zostawić napiwek klient musiałby świadomie wybrać inną wysokość napiwku. Napiwek nie byłby wliczany w cenę, a do kwoty płatności zostałby wliczony dopiero po jego przyznaniu przez klienta. Dla celów ewidencyjnych wartość napiwku byłaby wykazywana w systemie sprzedażowym będącym wewnętrznym oprogramowaniem wnioskodawcy.

Przy takim stanie faktycznym wnioskodawca chciał potwierdzić, czy napiwek może nie być wykazywany na paragonie. Argumentował, że:

„kwoty napiwków są świadczeniem klienta całkowicie dobrowolnym, a stosowane przez niego systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym dostawcom (…)”.

W ocenie wnioskodawcy otrzymywane napiwki, które byłyby następnie przekazywane dostawcom nie powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania świadczeń realizowanych na rzecz klientów, ponieważ nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy płatnością w postaci napiwku a określonym świadczeniem realizowanym na rzecz klienta przez wnioskodawcę. W związku z tym, taka płatność również nie musi być uwzględniona na paragonie.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia interpretacji. Na gruncie poprzednio obowiązującego przepisu dotyczącego podstawy opodatkowania VAT podobne stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2010 r. (sygn. I FSK 1917/09), w którym NSA wskazał, że:

„napiwki pozostają poza system opodatkowania VAT, jeżeli są dawane dobrowolnie”.

Podcast Podatki/Prawo: Kasy online - wprowadzenie nowych rodzajów kas fiskalnych

Kogo dotyczą obowiązki i kiedy należy je wypełnić?

Dowiedz się więcej

Przy okazji przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. m.in. branżę gastronomiczną czeka rewolucja w raportowaniu w związku z obowiązkowym stosowaniem kas on-line.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?