Paragon z NIP nabywcy

Artykuł

Paragon z NIP nabywcy

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

Podatki, 20 października 2020 r.

W dniu 20 października 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiadane objaśnienia podatkowe dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do 450 zł (100 euro) za tzw. faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania tych faktur w nowym pliku JPK_V7. Objaśnienia są datowane na 16 października 2020 r.

Minister Finansów w objaśnieniach wprost wskazał, że paragon fiskalny do kwoty 450 zł z NIP nabywcy stanowi tzw. fakturę uproszczoną a numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje ten dokument jest numer paragonu. Wydaje się jednak, że w praktyce uznanie numeru paragonu fiskalnego za numer jednoznacznie identyfikujący dany paragon może budzić wątpliwości – paragony mogą mieć bowiem numerację np. dzienną, a więc numer jako taki będzie się powtarzać i dopiero w połączeniu z innymi danymi na paragonie można w sposób jednoznaczny zidentyfikować paragon.

Minister odniósł się również do wybranych wątpliwości związanych z dokumentowaniem sprzedaży do 450 zł paragonem fiskalnym z NIP nabywcy, w tym m.in.:

  • możliwości wystawienia faktury oraz tzw. faktur zbiorczych do wskazanych paragonów z NIP nabywcy do 450 zł,
  • korekty pomyłki w zakresie wprowadzonego NIP nabywcy na takim paragonie,
  • wystawiania faktur korygujących do paragonów z NIP nabywcy do 450 zł,
  • raportowania przedmiotowych paragonów w pliku JPK_V7.

W zakresie możliwości wystawiania faktur do omawianych paragonów zostało wskazane, że nie wystawia się dla nabywcy kolejnej faktury. Minister stwierdził, że „sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej”. W kontekście tzw. faktur zbiorczych Minister przekazał, że do takich paragonów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych. Co więcej, w przypadku wystawienia zbiorczej faktury, zdaniem Ministra, „powstaje ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawi on [sprzedawca] dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję.”

Z perspektywy pomyłki w NIP nabywcy, podobnie jak w odpowiedzi na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (szerzej w artykule „Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie paragonu z NIP nabywcy do 450 zł”), Minister wskazał możliwość skorygowania niezamierzonej omyłki w NIP nabywcy. Jak stwierdził Minister, niezamierzony błąd oznacza oczywistą pomyłkę, polegającą na m.in. braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr bądź pomyłce w jednej cyfrze. Taki błąd nie może być jednak utożsamiany z uzupełnieniem brakującego NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie NIP na NIP innego podatnika.

Ponadto, Minister Finansów wyjaśnił, że do omawianych paragonów fiskalnych mają zastosowanie przepisy dotyczące faktur korygujących. Zdaniem Ministra, w celu wypełnienia obowiązku podania numeru faktury korygowanej (w tym przypadku korygowanego paragonu) należy podać numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

Z kolei w kontekście raportowania paragonów z NIP nabywcy do 450 zł na potrzeby nowego pliku JPK_V7 Minister przypomniał, że do końca roku takie dokumenty nie muszą być wykazywane w nowym pliku odrębnie, o ile wartość sprzedaży i wysokość podatku jest ujęta w zbiorczej informacji z ewidencji sprzedaży prowadzonej na kasie fiskalnej. Natomiast od 1 stycznia 2021 r., jak wskazał Minister Finansów, omawiane paragony fiskalne należy wykazywać odrębnie. Przy tym Minister nie wyjaśnił, w jaki sposób raportować takie dokumenty w JPK_V7. Podatnikom pozostaje więc czas do końca roku na wypracowanie metodologii w tym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?