Kasy on-line w branży hotelarskiej i gastronomicznej od 1 stycznia 2021 r.

Usługi

Kasy online w branży hotelarskiej i gastronomicznej

Czy jesteś gotowy na wymianę kas?

Już od 1 stycznia 2021 r. kolejne branże muszą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż detaliczną za pomocą kas online. Od nowego roku obligatoryjne stosowanie kas online obejmuje m.in. świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Kasa online - kasa rejestrująca zapewniająca prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Brak wymiany kasy w terminie może skutkować:

 • ryzykiem sankcji VAT: 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
 • potencjalną odpowiedzialnością karną skarbową,
 • brakiem ulgi na zakup kas online.
   

Ważne! Sprawdź

Sprawdź obowiązek wymiany.

Dobrowolna wymiana dotychczasowych kas nie uprawnia do ulgi na zakup kas online. Z ulgi na zakup kas online mogą skorzystać tylko podatnicy:

 • dotychczas używający kasy fiskalne, którzy są objęci obowiązkiem ich wymiany,
 • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online,
 • u których nie powstał obowiązek używania kas fiskalnych i którzy zaczęli używać kasy online oraz dotychczas nie używali kas fiskalnych (zarówno online, jak i „starego” typu).

Sprawdź, co obecnie jest raportowane na kasie fiskalnej.

Stosowanie kas online to bieżący wgląd organów podatkowych do emitowanych dokumentów. Kasy online w sposób ciągły przesyłają do CRK m.in. dane z dokumentów emitowanych przez kasę, zarówno fiskalnych (paragony, faktury VAT), jak i niefiskalnych (np. dokumenty WZ) oraz dane o zdarzeniach występujących podczas pracy kasy (np. zmiana stawek VAT).

Masz pytania w temacie kas fiskalnych?

Zapraszamy do kontaktu.

Wyślij pytanie

Zaplanuj proces wymiany dotychczasowej kasy na kasę online

Jak możemy pomóc?

Biorąc pod uwagę doświadczenie Deloitte w zakresie doradztwa podatkowego związanego z kasami fiskalnymi, w tym przy wdrażaniu kas online dla branży obecnie objętej obowiązkiem stosowania nowego rodzaju kas oferujemy wszechstronne wsparcie w procesie przygotowawczym.

 

Nasza pomoc obejmuje w szczególności poniższe obszary:
 •  
analiza obowiązku wymiany kasy,
 •  
weryfikacja typów transakcji dotychczas raportowanych na kasach,
 •  
wsparcie merytoryczne VAT na etapie testów nowych kas, w tym:
 

 _

 _

udział w rozmowach z wybranym producentem kas,

analiza przykładowych dokumentów emitowanych przez kasy online,
 •  
asysta przy rozliczeniu ulgi na zakup kas,
 •  
weryfikacja/przygotowanie procedur VAT w zakresie sprzedaży na kasach,
 •  
wsparcie merytoryczne VAT przy przygotowaniu do raportowania transakcji z kas fiskalnych na potrzeby JPK_V7M.
Kasy online czy jesteś gotowy na wymianę kas?

Kontakt

Aleksandra Pacowska-Brudło

Aleksandra Pacowska-Brudło

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatku VAT. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla spółek polskich i zagranicznych. Brała udział w przygotowaniu raportów i op... Więcej

Wojciech Saciuk

Wojciech Saciuk

Starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Starszy menedżer w zespole podatków pośrednich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wojciech od 2012 r. zdobywa doświadczanie w Deloitte w przedmiocie podatków pośred... Więcej