Paragony z NIP nabywcy a podatek od sprzedaży detalicznej

Artykuł

Paragony z NIP nabywcy a podatek od sprzedaży detalicznej

Podatki, 5 maja 2021 r.

Sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonami z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł (100 euro), do których nie zostały wystawione faktury VAT, należy uznać za sprzedaż detaliczną, której wartość wlicza się do podstawy opodatkowania podatku od sprzedaży detalicznej – wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4019.4.2020.1.PK

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik, który chciał potwierdzić czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej (PSD) należy wliczać przychody osiągnięte ze sprzedaży udokumentowanej paragonem z NIP nabywcy lub fakturą wystawioną do takiego paragonu. Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż potwierdzona wskazanymi dokumentami powinna być wyłączona z podstawy opodatkowania PSD.

Organ uznał stanowisko podatnika w części za nieprawidłowe. Zdaniem Dyrektora KIS wnioskodawca stoi na stanowisku, że samo posiadanie paragonu fiskalnego z podanym przez nabywcę NIP jest wystarczające do uznania, że taki przychód nie jest objęty ustawą o PSD. Organ wskazał jednak, że istotnym elementem uznania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej za sprzedaż inną niż detaliczna jest wystawienie faktury VAT, a nie sam fakt posłużenia się przez kupującego NIP.

W ocenie Organu sprzedaż potwierdzona paragonem z NIP nabywcy dopiero z chwilą prawidłowego udokumentowania zgodnie z ustawą o VAT (wystawienie faktury VAT), będzie mogła być zakwalifikowania, jako sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy. Zdaniem Organu: „(…) należy stwierdzić, że tylko przychód wynikający z faktury VAT lub faktury VAT uproszczonej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej i potwierdzoną paragonami z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł (100 euro), do których nie zostały wystawione faktury VAT, należy uznać za sprzedaż detaliczną, której wartość wlicza się do podstawy opodatkowania.”

Stanowisko przedstawione przez Dyrektora KIS wydaje się dyskusyjne i może budzić wątpliwości w zakresie kluczowego charakteru dokumentacji dla celów VAT danej transakcji z perspektywy klasyfikacji tej sprzedaży dla celów PSD. Jak zauważył wnioskodawca już samo posłużenie się przez nabywcę NIP powinno być wystarczające dla stwierdzenia, że transakcja ma charakter sprzedaży B2B. Niemniej, w oparciu o przedmiotową interpretację indywidulaną, według Dyrektora KIS do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będzie wliczana sprzedaż potwierdzona:

  • paragonem z NIP nabywcy do 450 zł uznanym za tzw. fakturę uproszczoną, oraz
  • paragonem z NIP nabywcy powyżej 450 zł, o ile do takiego dokumentu została wystawiona faktura VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe istotne jest, aby podatnicy posiadali rozwiązania systemowe pozwalające na odpowiednią identyfikację ww. dokumentów w celu odpowiedniego uwzględnienia przychodów w podstawie opodatkowania PSD i prawidłowego wyliczenia podatku. Więcej informacji tutaj.

Na temat podatku od sprzedaży detalicznej pisaliśmy także m.in. w grudniowym alercie podatkowym dostępnym tutaj.

Czy ta strona była pomocna?