Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

Artykuł

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

Podatki, 12 stycznia 2022 r.

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie zostało wydane na lata 2022-2023. Dotychczasowe rozporządzenie w tym zakresie było wydane na trzy lata i obowiązywało do 31 grudnia 2021 r. 

Katalog zwolnień z kas fiskalnych pozostaje zasadniczo w podobnym kształcie w jakim był do tej pory - z wyjątkiem usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczonych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Zgodnie z rozporządzeniem, wskazane usługi od 1 lipca 2022 r. będą wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. To oznacza, że takie czynności będą podlegały obowiązkowej ewidencji na kasach fiskalnych.

Z powyższą zmianą skorelowane są prace nad rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Zgodnie z opublikowanym projektem, planowane zmiany mają wprowadzić możliwość, aby kasy umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług mogły nie posiadać drukarki. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ta jest szczególnie istotna w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym używanych do ewidencjonowania sprzedaży usług w specyficznych warunkach środowiskowych, przykładowo w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych.

Powyższe zmiany w zakresie fiskalizacji usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych stanowią pierwszy krok w zapowiadanym przez Ministerstwo Finansów stopniowym objęciu obowiązkową ewidencją na kasach fiskalnych sprzedaży (zarówno towarów jak i usług) realizowanej za pomocą urządzeń vendingowych.

Ponadto, nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień dostosowuje w niektórych pozycjach kwalifikację towarów lub usług zgodnie z CN 2021 lub PKWiU 2015. W wybranych przypadkach może to oznaczać rozszerzenie czynności objętych obowiązkowym ewidencjonowaniem na kasach fiskalnych. W związku z tym, podatnicy korzystający ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej powinni sprawdzić dalszą możliwość stosowania zwolnienia.

Więcej o zmianach związanych z kasami fiskalnymi w 2022 r. pisaliśmy m.in. w artykule Polski Ład – zmiany dotyczące kas fiskalnych oraz TAX FREE – czy jesteś gotowy na nowe rozwiązania?

Kasy fiskalne - baza wiedzy

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?