Przeglądy celne – identyfikacja oszczędności oraz obszarów ryzyka

Artykuł

Przeglądy celne – identyfikacja oszczędności oraz obszarów ryzyka

Tempo rozwoju regulacji dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obciążenie w postaci nieustannej potrzeby monitorowania zmian oraz adaptacji do nich. Ryzyka wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów celno-podatkowych mogą być brzemienne w skutkach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy usługę kompleksowego przeglądu celnego, który pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wdrożyć stosowne środki zaradcze.

Nasz zespół w ramach usługi przeglądu oferuje m.in.:

  • Przeprowadzenie przeglądu celnego opartego o różną metodologię:
    • przegląd tradycyjny,
    • przegląd elektroniczny,
    • weryfikacje dokumentacji źródłowej.
  • Koncentrację na weryfikacji prawidłowości rozliczeń lub identyfikacji obszarów potencjalnych usprawnień i oszczędności.
Czy ta strona była pomocna?