Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Artykuł

Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Podatki, 10 marca 2021 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przeznaczyć 1% swojego rocznego zobowiązania podatkowego na rzecz polskiej organizacji pożytku publicznego. To bardzo prosty sposób wspierania działań dobroczynnych, który nie wymaga od podatników dużego wysiłku i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wybrana organizacja pożytku publicznego musi znajdować się w rejestrze organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Nie należy dokonywać bezpośrednio przelewu 1% podatku na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. W przypadku, jeśli podatnik zdecyduje się przekazać 1% podatku na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego, kwota 1% podatku zostanie przelana w imieniu podatnika bezpośrednio przez polski urząd skarbowy na konto danej organizacji. Przekazanie 1% podatku nie wpływa na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego i nie generuje dodatkowych kosztów dla podatnika.

Na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 wystarczy wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego w pozycji „Numer KRS” i następnie wskazać kwotę 1% zobowiązania podatkowego. Podatnik ma również możliwość wskazania celu szczegółowego, jeśli organizacja pożytku publicznego przewiduje taką możliwość (np. umożliwiając przekazywanie 1% podatku na rzecz konkretnej osoby potrzebującej).Podatnik może pozostać anonimowy dla organizacji pożytku publicznego lub wyrazić zgodę na przekazanie jego danych organizacji (np. imienia, nazwiska, adresu email, telefonu) poprzez zaznaczanie właściwego pola na formularzu zeznania podatkowego.

Współautorem tekstu jest Adrian Jasiński.

Czy ta strona była pomocna?