Raport: Automatyzacja w podatkach

Artykuł

Raport: Automatyzacja w podatkach

Jak sprostać wyzwaniom elektronicznego raportowania podatkowego?

Grudzień 2018 r.

Od ponad 10 lat obserwujemy ogromny postęp w sferze cyfryzacji podatków. Stajemy się świadkami procesu zmiany postępującej automatyzacji procesu raportowania podatkowego i ciągłych usprawnień w obiegu informacji podatkowych.

Wprowadzane są coraz to nowsze formy elektronicznego raportowania. Organy podatkowe szybciej i efektywniej identyfikują zaległości podatkowe i inne nieprawidłowości w raportowanych danych.

Przedstawiamy raport, w którym znajduje się zarys procesu ewolucji cyfryzacji wymiany informacji pomiędzy podatnikiem a organami skarbowymi w ostatnim dziesięcioleciu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z JPK.

Poza prezentacją etapów cyfrowej ewolucji, w raporcie przedstawiony został szczegółowy opis najważniejszych struktur JPK, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych ich stosowania, w tym sankcji, które mogą grozić w przypadku niezłożenia JPK lub przekazania JPK zawierającego nieprawidłowe dane.

W związku z obserwowaną w ostatnim czasie intensywną działalnością organów KAS w zakresie kontroli plików JPK, w raporcie znalazły się również kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu plików JPK_VAT oraz testy, które w związku z tym warto przeprowadzić w ramach autokontroli rozliczeń VAT. Raport podsumowuje również ostatnie wnioski oraz dane urzędów skarbowych płynące z kontroli JPK w pierwszym okresie ich obowiązywania.

Webcast: Koniec deklaracji VAT
Rewolucyjne zmiany w raportowaniu

Szczegóły i rejestracja

Czy ta strona była pomocna?