Zmiany w JPK_VAT

Analizy

Zmiany w VAT: Likwidacja tradycyjnych deklaracji VAT oraz Centralny Rejestr Faktur od 1 stycznia 2020 r.

Alert podatkowy (17/2018) | 6 grudnia 2018 r. (ostatnia aktualizacja 9 kwietnia 2019 r.)

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej zakładający m.in. likwidację obowiązku składania niektórych deklaracji VAT oraz powstanie Centralnego Rejestru Faktur. Proponowany termin wejścia przepisów w życie to 1 stycznia 2020 r.

JPK_VDEK

Projekt nowelizacji przewiduje likwidację m. in. deklaracji VAT-7 i VAT-27 i zastąpienie ich nową, bardziej rozbudowaną strukturą pliku JPK, nazywaną roboczo JPK_VDEK. Zgodnie z uzasadnieniem projektu JPK_VDEK będzie zawierał dane z deklaracji oraz ewidencji VAT. Na ten moment brak jest jednak szczegółowych informacji odnośnie katalogu danych, jakie będą podlegać raportowaniu w nowej strukturze JPK. Projektowane przepisy ustawy o VAT wskazują, że ewidencja VAT będzie musiała zawierać nie tylko dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku czy sporządzenie deklaracji, ale także dane pozwalające na kontrolę tych obowiązków przez organ podatkowy. Jest to pojęcie nie tylko nieprecyzyjne, ale także bardzo pojemne znaczeniowo. Mając to na uwadze, a także fakt, że szczegółowy zakres danych ma zostać określony w drodze rozporządzenia oraz w strukturach XSD plików JPK, określonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, nie można wykluczyć istotnego rozszerzenia danych raportowanych w nowej strukturze w porównaniu do obecnych wymogów.

Projekt przewiduje także likwidację załączników do tradycyjnych deklaracji VAT, m.in. VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD. Zostaną one zastąpione odpowiednimi znacznikami w nowej strukturze pliku JPK.

Projekt odnosi się również do faktur dokumentujących sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej, co do których obecnie są wątpliwości w zakresie ujmowania w plikach JPK_VAT. Zgodnie z projektem sprzedaż taka powinna zostać wykazana jako element raportu dobowego z kasy fiskalnej, zaś dodatkowo – faktura taka powinna zostać wykazana w pliku JPK_VAT za okres bieżący, jednak bez zwiększania wartości sprzedaży ani podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w dokumencie raportu dobowego.

Za składanie plików JPK zawierających nieprawidłowe czy niekompletne informacje przewidziano kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (jeżeli nieprawidłowości nie zostaną skorygowane w ciągu 14 dni od wezwania).

Podatnicy, którzy rozliczają się z VAT kwartalnie, będą mogli kontynuować taki sposób rozliczeń, ale będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT.

W dalszym ciągu będzie również istniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE.

Centralny Rejestr Faktur

Projektowana ustawa zakłada także utworzenie Centralnego Rejestru Faktur, działającego w oparciu m.in. o przekazywane przez podatników pliki JPK_VAT. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu – wprowadzenie tego rejestru ma na celu kontrolę prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminację nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

Co dalej

Projekt nowelizacji jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, które potrwają do 28 grudnia 2018 r. Jednocześnie, biorąc pod uwagę termin, od którego nowe przepisy mają wejść w życie oraz zakres proponowanych zmian, podatnicy już teraz powinni zacząć przygotowania do wdrożenia nowych obowiązków sprawozdawczych. Pierwszym krokiem, który można wykonać już teraz, bez potrzeby zmian systemowych, jest wprowadzenie mechanizmów kontroli jakości danych podatkowych. 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?