Koniec konsultacji społecznych dotyczących JPK_VAT

Analizy

Koniec konsultacji społecznych dotyczących JPK_VAT już 15 stycznia 2019 r.

Alert podatkowy (2/2019) | 14 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że już jutro koniec konsultacji społecznych dot. nowej schemy JPK_VDEK.

Pod koniec grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało wymogi techniczne dot. nowej schemy JPK_VAT zamiennie nazywanej deklaracją JPK_VDEK (więcej na temat projektu nowelizacji w alercie: Likwidacja deklaracji VAT i Centralny Rejestr Faktur). Tylko do 15 stycznia można zgłaszać uwagi dotyczące tej struktury.

Organy poproszą o nowe rodzaje danych

Wątpliwości budzą nowe typy danych, które podatnicy będą musieli zaraportować w deklaracji VDEK, w szczególności wprowadzenie takich pól jak Termin płatności, Kod Typu Dokumentów oraz Kod Grupy Towarowej.

JPK_VDEK – Termin płatności i forma płatności

To nowe pola w sekcji SprzedażWiersz w JPK_VDEK.

Pole dotyczące formy płatności oznaczone zostało jako obowiązkowe (lista wartości do wyboru), w przeciwieństwie do terminu płatności. Dla organów podatkowych termin płatności ma znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego jedynie w bardzo wyjątkowych okolicznościach (np. nie wystawienie faktury w określonym terminie lub wystawienie faktury po upływie terminu płatności) i tylko w odniesieniu do ściśle określonego, wąskiego katalogu towarów i usług. W efekcie dla zdecydowanej większości, pozostałych przypadków moment zapłaty nie ma istotnego znaczenia dla obowiązku podatkowego.

Dlatego wydaje się, że wprowadzenie dodatkowego pola dotyczącego terminu płatności może przynieść niewielkie korzyści dla Ministerstwa Finansów przy koniecznym istotnym nakładzie prac potrzebnych na ich pozyskanie przez podatników.

JPK_VDEK – Kod Grupy Towarowej

Kolejną wartą uwagi informacją w proponowanej schemie JPK_VDEK jest Kody grupy towarowej ujęty w sekcji SprzedażWiersz. To obowiązkowe pole może zostać wypełnione jedynie w zakresie jednej z 19 zaproponowanych kategorii towarowych. Niestety Ministerstwo nie przewidziało kategorii „Inne”, która mogłaby być odpowiednia w sytuacji, gdy towary lub usługi będące przedmiotem obrotu podatnika nie będą wpisywały się w żadną z zaproponowanych kategorii. Ze względu na to, że zaproponowana lista kategorii nie pokrywa wszystkich dostępnych w obrocie towarów i usług, to rozwiązanie może prowadzić do sytuacji, w której podatnicy zmuszeni będą sztucznie dobierać kody towarowe, po to, aby poprawnie złożyć deklarację JPK.

JPK_VDEK – inne zmiany

Zasadniczą nowością jest sekcja Deklaracja. Nowa sekcja w proponowanej formie nie jest jednak w żaden sposób powiązana z pozostałymi sekcjami, a co z tym związane, nie zostały przewidziane żadne formuły sumujące pozycje dla deklaracji VAT, uzupełniane na podstawie poprzednich sekcji sprzedażowej i zakupowej. W obecnej wersji podatnik może zatem umieścić dowolne wartości w sekcji dotyczącej Deklaracji, nawet jeśli nie są one zgodne z podsumowaniem wynikającym z pozycji pojedynczych ujętych w pozostałych sekcjach schemy.

JPK_VDEK – czego mogą się spodziewać podatnicy

Nowa schema JPK_VDEK daleka jest jeszcze od ideału, niemniej trwające konsultacje podatkowe powinny pozytywnie wpłynąć na jej ostateczny kształt. Pytanie jakie należy sobie zadać, brzmi: czy Ministerstwo Finansów zdąży opublikować ostateczną wersję schemy JPK_VDEK jeszcze w tym półroczu? Zgodnie z pierwotnymi planami, nowa wersja pliku JPK powinna zacząć obowiązywać już od lipca 2019r. Nie jest to dużo czasu, biorąc pod uwagę wysokie sankcje przewidziane za każdy błąd w złożonym pliku JPK_VDEK.

Webcast: Koniec deklaracji VAT

Rewolucyjne zmiany w raportowaniu

Data: 24 stycznia 2019 r., godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?