Sprzedaż wyrobów gastronomicznych może być objęta obowiązkiem stosowania kas on-line

Artykuł

Sprzedaż wyrobów gastronomicznych może być objęta obowiązkiem stosowania kas on-line

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Podatki, 7 kwietnia 2021 r.

Prowadząc sklep, w którym sprzedawane będą wyroby gastronomiczne, tj. kurczaki pieczone w piecu - rożnie, które uprzednio zostały przygotowane przez Wnioskodawcę do bezpośredniego spożycia, uznać należy, że Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych - wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.65.2021.1.PRM

Zgodnie z przepisami o VAT, od 1 stycznia 2021 r. w przypadku m.in. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, należy stosować kasy on-line. W omawianej interpretacji indywidualnej Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą detaliczną towarów i produkcją pieczywa. Jak wskazał, nie prowadzi działalności gastronomicznej. Niemniej, w prowadzonym sklepie dokonuje sprzedaży produktu (pieczonego kurczaka), który jest przygotowywany przez pracowników Wnioskodawcy. Sklep nie jest wyposażony w miejsce do konsumpcji a wyroby są podawane z lady podobnie jak inne produkty mięsne. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku ewidencji sprzedaży tych produktów na kasie on-line.

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

 

Zdaniem organu Wnioskodawca

prowadząc punkt sprzedaży w postaci sklepu, w którym sprzedawane będą wyroby gastronomiczne, tj. kurczaki pieczone w piecu – rożnie, które uprzednio zostały przygotowane przez Wnioskodawcę do bezpośredniego spożycia, (…) Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że w sklepie, w którym sprzedawane są kurczaki, nie ma możliwości ich podgrzania ani konsumowania z uwagi na brak miejsc do konsumpcji.

Podobnie jak wyżej Dyrektor KIS wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z 25 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.774.2020.1.ISK. Warto jednak mieć na uwadze, że – jak wskazywał też wnioskodawca w przywołanej interpretacji – w czerwcu 2020 r. wydając interpretację indywidulaną w analogicznym stanie faktycznym Dyrektor KIS uznał, że wyżej wskazana działalność nie obliguje do wymiany dotychczasowej kasy na kasę on-line.

Biorąc pod uwagę ww. interpretacje indywidualne, podatnicy dokonujący sprzedaży wyrobów gastronomicznych w podobnych okolicznościach, powinni rozważyć czy prowadzona działalność objęta jest obligatoryjnym stosowaniem kas on-line.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązek stosowania kas on-line obejmie kolejną grupę podatników, tj. świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatki/Prawo: Kasy online - wprowadzenie nowych rodzajów kas fiskalnych

Kogo dotyczą obowiązki i kiedy należy je wypełnić?

Odsłuchaj nagrania
Czy ta strona była pomocna?