Inwestycja w panele fotowoltaiczne, czyli kiedy gmina jest zobowiązana do dopełniania obowiązków akcyzowych?

Analizy

Inwestycja w panele fotowoltaiczne, czyli kiedy gmina jest zobowiązana do dopełniania obowiązków akcyzowych?

Newsletter „VAT w samorządzie” (19/2022) | 18 sierpnia 2022 r.

JST inwestujące w panele fotowoltaiczne powinny każdorazowo przeanalizować potencjalne obowiązki w akcyzie.

Inwestycja w panele fotowoltaiczne (dalej: „panele PV”, „instalacje PV”) cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Niemniej jednak nadal niewiele podmiotów ma świadomość z jakimi obowiązkami na gruncie akcyzy wiąże się zużywanie energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie. Podmioty, które dokonały inwestycji w panele PV powinny zastanowić się, czy aby na pewno, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących inwestycji w panele PV, prawidłowo rozpoznały potencjalne obowiązki na gruncie podatku akcyzowego.

O co chodzi?

Jak obserwujemy, szereg podmiotów poszukuje alternatywnych źródeł energii elektrycznej, w ramach których do najbardziej popularnych rozwiązań należą instalacje PV. Jak wskazywaliśmy w Newsletterze 13/2022, zużywanie przez gminę energii elektrycznej wyprodukowanej w panelach PV wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków formalnych np. składania deklaracji podatkowych. Z uwagi na brak szczegółowych regulacji w zakresie traktowania na gruncie przepisów akcyzowych zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji PV, w niektórych przypadkach mogą pojawić się trudności w ustaleniu tego jaki podmiot oraz w jakim zakresie jest zobowiązany do wypełniania obowiązków akcyzowych.
Każdorazowo, konieczne jest indywidualne przeanalizowanie wszelkich zależności wiążących się z inwestycją w panele PV oraz dalszym jej użytkowaniem. Przykładowo, bowiem w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej, dotyczącej sytuacji, w której gmina działając w ramach projektu unijnego dokonała inwestycji w postaci zakupu instalacji PV, oddanych następnie do nieodpłatnego użytkowania osobom fizycznym, które partycypowały finansowo w zakupie instalacji PV, Dyrektor KIS stwierdził że gmina nie będzie zobowiązana do składania deklaracji kwartalnych, gdyż to osoby fizyczne pozostają użytkownikami instalacji PV, którzy następnie dokonują zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej. Jak z kolei stanowi art. 24e ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022, poz. 143), osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie posiadają obowiązku deklaracyjnego.

Co to oznacza w praktyce?

Inwestycje w instalacje PV to zjawisko, które od pewnego czasu cieszy się coraz większą popularnością. Przy czym na ten moment, brak jest precyzyjnych regulacji, pozwalających na niebudzącą wątpliwości identyfikację obowiązków akcyzowych. Przykładowo, w sytuacjach, w których wynajmowany jest lokal znajdujący się w budynku, na którym zamontowana jest instalacja PV bądź panele PV są oddawane do korzystania w ramach umowy dzierżawy, najmu lub nieodpłatnego użytkowania, pojawiają się istotne wątpliwości, co do tego, kogo należy uznać za podatnika akcyzy z tytułu zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę, że niedopełnianie obowiązków akcyzowych niesie ryzyko nałożenia na osoby odpowiedzialne sankcji karno-skarbowych, w naszej ocenie w przypadku podejmowania inwestycji w panele PV, warto każdorazowo indywidualnie przeanalizować wszystkie parametry istotne z perspektywy akcyzy. Co więcej, z uwagi na nieprecyzyjny charakter przepisów warto wówczas rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną, w celu potwierdzenia dokładnego zakresu obowiązków, które należy dopełnić.

Jeżeli kwestia podejścia do fotowoltaiki na gruncie przepisów akcyzowych, budzi Państwa wątpliwości, zachęcamy do kontaktów z autorami artykułu.

Współautorka: Kinga Bączek

Czy ta strona była pomocna?