JPK_V7M - nowe obowiązki w VAT dla JST od 1 lipca 2020 r.

Artykuł

JPK_V7M - nowe obowiązki w VAT dla JST od 1 lipca 2020 r.

Czy Państwa JST jest gotowa do raportowania?

Biuletyn „VAT w samorządzie” (4/2020) | 18 marca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostaną objęte nowymi zasadami raportowania VAT. Od tego momentu nie będą już składane deklaracje VAT-7, a plik JPK_VAT zmieni dotychczasową formułę. Raportowanie dla celów VAT będzie dokonywane w ramach jednego pliku JPK_V7M albo JPK_V7K (dalej zbiorczo jako: „JPK_V7M”).

Zmiana formuły raportowania VAT, pomimo likwidacji deklaracji, w praktyce będzie oznaczała istotne rozszerzenie zakresu danych przekazywanych organom podatkowym. Na stronie Ministerstwa Finansów udostępnione zostały struktury obejmujące dane raportowane dla JPK_V7M (na ten moment nie mają jeszcze charakteru ostatecznego i mogą podlegać modyfikacjom).

Co to oznacza dla JST?

Z jednej strony oznaczać to będzie ograniczenie raportowania JPK_VAT i VAT-7 do jednego pliku JPK-V7M. Nie będzie również obowiązku składania załączników do rozliczeń VAT, tj. VAT-ZD, VAT-ZT, VAT-ZZ oraz deklaracji VAT-27. Z drugiej strony zmiany te istotnie zwiększą szczegółowość danych transakcyjnych, które organy będą wykorzystywać do analizy rozliczeń VAT.

Nowe informacje, które JST będzie zobowiązana przekazywać, będą dotyczyć m.in.:

  • grup towarów i usług,
  • typów dokumentu,
  • tzw. dodatkowych danych ewidencyjnych.

Przykładowo, dla faktury dokumentującej sprzedaż urządzeń elektronicznych o wartości ponad 15.000 zł na rzecz podmiotu powiązanego, JST będzie zobowiązana zastosować 3 różne oznaczenia dla takiej pojedynczej transakcji, tj.:

  • 06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich,
  • TP - istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi,
  • MPP - transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności.

W naszej opinii, w świetle nadchodzących zmian dotyczących formalnych kwestii związanych z uzupełnieniem struktury pliku JPK o dodatkowe informacje, niezbędne będzie dokonanie przez JST analiz merytorycznych i klasyfikacyjnych dla celów JPK_V7M każdej realizowanej transakcji.

Jak się przygotować do nowych obowiązków?

Z naszej oceny sytuacji wynika, że prawidłowe zaraportowanie nowych danych będzie wymagać przeprowadzenia szeregu dodatkowych działań. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż od lipca 2020 r. dla celów raportowania VAT plik JPK będzie musiał zawierać dane, które na chwilę obecną być może w ogóle nie istnieją w systemie finansowo-księgowym JST.

Ponadto, weryfikacja konieczności przedstawienia dodatkowych informacji w JPK_V7M będzie dotyczyć każdej transakcji występującej w dowolnej jednostce organizacyjnej danej JST (jednostce budżetowej/zakładzie budżetowym). Zatem obok w sposób oczywisty obowiązkowej aktualizacji oprogramowania, JST będzie musiała dokonać w szczególności:

  • weryfikacji merytorycznej poszczególnych transakcji w celu identyfikacji nowych danych podlegających raportowaniu, 
  • ustalenia skąd takie dodatkowe dane mogą zostać zaczerpnięte dla celów raportowania JPK_V7M,
  • zapewnienia, aby poszczególne osoby odpowiedzialne za prawidłowe raportowanie takich transakcji dla celów JPK_V7M na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych posiadały odpowiednią wiedzę w tym zakresie.

Zidentyfikowanie i analiza merytoryczna poszczególnych transakcji podlegających raportowaniu dla celów JPK_V7M powinna pozwolić JST na bezpieczne wdrożenie zmian systemowych we współpracy z dostawcą oprogramowania finansowo-księgowego w JST. Z uwagi na spodziewaną długotrwałość tego procesu, wskazane wydaje się stosowne zaplanowanie oraz rozłożenie w czasie prac wdrożeniowych.

Przygotowanie do nowego procesu raportowania VAT jest o tyle istotne, że każda nieprawidłowość w złożonym pliku, która uniemożliwi przeprowadzenie kontroli prawidłowości rozliczeń VAT, będzie zagrożona opłatą sankcyjną w wysokości 500 zł nakładaną za każdą nieprawidłowość.

Mając na uwadze powyższe, w naszej ocenie, niezbędne będzie przeprowadzenie analizy danych, które będą musiały być wykazywane w JPK_V7M, a w dalszej kolejności – weryfikacji ich dostępności, prawidłowości i jakości. W niektórych obszarach JST mogą nie dysponować stosownymi danymi bezpośrednio w istniejącym systemie finansowo-księgowym, co będzie wymagało dodatkowych działań przygotowawczych. Warto zatem odpowiednio wcześnie rozpocząć prace przygotowujące JST do złożenia pierwszego pliku JPK_V7M za lipiec 2020 r.


***

Jak przygotować się do nadchodzących zmian w raportowaniu VAT w JST?

  • powiemy o tym szczegółowo już wkrótce, podczas naszego seminarium on-line, 7 kwietnia br. Zapraszamy do rejestracji:

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?