Nowe struktury JPK_V7M dla JST już od 1 lipca 2020 r.

Artykuł

Nowe struktury JPK_V7M dla JST już od 1 lipca 2020 r.

Już tylko nieco ponad półtora miesiąca pozostało na przygotowanie JST do nowych wymogów raportowania dla celów VAT

Biuletyn „VAT w samorządzie” (7/2020) | 14 maja 2020 r.

Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) nie przesunęły terminu obowiązkowego składania przez JST pliku JPK dla celów VAT w nowej formule. W związku z tym już od 1 lipca 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte nowymi zasadami raportowania VAT.

Początkowo przepisy dotyczące nowego pliku JPK_V7M miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. dla tzw. dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2020 r. miały objąć pozostałych przedsiębiorców (w tym JST). Ustawodawca, wprowadzając przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej, zdecydował się wydłużyć czas na przygotowanie się do nowych przepisów jedynie dla dużych przedsiębiorców, ustalając tym samym jednolity termin ich obowiązywania dla wszystkich podatników VAT.

W praktyce będzie to oznaczać, że JST przygotowując się do nowych obowiązków nie będą mogły bazować na doświadczeniach dużych przedsiębiorstw wynikających z dokonanych wcześniej wdrożeń w zakresie raportowania JPK_V7M.

Trudności JST z terminowym przygotowaniem się do nowych przepisów?

Należy podkreślić, że na ten moment nie ma przesłanek w zakresie przesunięcia dla JST terminu obowiązywania nowych wymogów raportowania w VAT. Jednocześnie pojawiają się sygnały ze środowiska samorządowego, iż z uwagi na konieczność wykonywania przez JST dodatkowych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą wystąpić trudności z terminowym przygotowaniem się JST do przepisów, które mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r. W świetle powyższego, w naszej ocenie JST powinny niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki w celu prawidłowego raportowania JPK_V7M za lipiec 2020 r. oraz kolejne okresy.

Pragniemy przypomnieć, iż nowe informacje, które JST będą zobowiązane przekazywać organom podatkowym w ramach JPK-V7M, będą dotyczyć m.in. wskazania dla poszczególnych transakcji stosownych oznaczeń grup towarów i usług, typów dokumentu oraz tzw. dodatkowych danych ewidencyjnych.

Przygotowanie JST (w tym ich jednostek budżetowych/zakładów budżetowych) do nowych obowiązków w zakresie składania JPK_V7M będzie wymagało współpracy i zaangażowania ze strony różnych osób/podmiotów (posiadających wiedzę niezbędną do prawidłowego raportowania informacji dla celów VAT) – począwszy od osób zajmujących się sprzedażą, zakupem, poprzez księgowość, na dostawcy oprogramowania skończywszy. Ze względu na obecną sytuację kluczowa wydaje się także sprawna koordynacja prac z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania, co w niektórych przypadkach może być utrudnione w dobie zwalczania COVID-19.

W szczególności, z uwagi na zakres wymaganych informacji, które będą podlegały wykazaniu w pliku JPK-V7M, oprócz aktualizacji oprogramowania będzie zachodziła konieczność:

  • weryfikacji merytorycznej poszczególnych transakcji w celu identyfikacji nowych danych podlegających raportowaniu,
  • ustalenia źródeł danych dla celów raportowania JPK_V7M,
  • zapewnienia, aby poszczególne osoby odpowiedzialne za prawidłowe raportowanie takich transakcji dla celów JPK_V7M na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych posiadały odpowiednią wiedzę w tym zakresie.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zachęcamy do odsłuchania naszego niedawnego webcastu, podczas którego szerzej omówiliśmy powyższą tematykę:

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?