Schematy podatkowe (MDR)

Artykuł

Schematy podatkowe (MDR)

Powrót do terminowego raportowania

Newsletter „Strefa samorządu – podatki i prawo w JST” (11/2023) | 23 maja 2023 r.

Zgodnie z opublikowanym na stronie RCL projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego. Wejście w życie rozporządzenia jest istotne z uwagi na terminowe raportowanie schematów podatkowych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w tym miesiącu projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z projektem z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wejście w życie rozporządzenia jest istotne z uwagi na terminowe raportowanie schematów podatkowych.

 

Krótkie przypomnienie

W poprzednich newsletterach (TUTAJ i TUTAJ) wskazywaliśmy na co JST powinny zwrócić uwagę przy schematach podatkowych, tj. co jest przedmiotem raportowania, kiedy należy posiadać wewnętrzną procedurę oraz kiedy może się pojawić schemat podatkowy.

Jak wynika z naszego doświadczenia, niewiele JST może skorzystać z przewidzianych wyłączeń w zakresie MDR, a w konsekwencji JST powinny być w stanie zidentyfikować wystąpienie schematu podatkowego oraz być przygotowane do jego ewentualnego zaraportowania we właściwym terminie. Posiadanie wdrożonej procedury wewnętrznej może stanowić znaczące wsparcie w celu należytego wypełniania ww. obowiązków raportowych.

Obecnie terminy raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne są zawieszone ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.


Co oznacza wejście w życie ww. rozporządzenia dla JST?

Wejście w życie ww. rozporządzenia oznacza zakończenie istniejącego terminu zawieszenia (tj. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego), a tym samym powrót do terminowego wywiązywania się z obowiązków MDR.

Powyższe dotyczy w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2).


Jak się przygotować do „odwieszenia” terminów MDR w JST?

W związku z zamierzonym „odwieszeniem” terminów MDR warto, aby osoby odpowiedzialne w JST za schematy podatkowe dokonały weryfikacji:

  • posiadanej wewnętrznej procedury MDR, tj. czy spełnia ona wymagania określone w art. 86l Ordynacji podatkowej,
  • wykonywania obowiązków związanych z upowszechnianiem wiedzy z zakresu schematów podatkowych wśród pracowników,
  • stosowania w ramach JST posiadanej procedury MDR,
  • transakcji, które były zrealizowane przez JST w okresie „zawieszenia” terminów MDR, w szczególności pod kątem ustalenia czy rodziły one obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym.

Maksymalna sankcja w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie MDR (np. nieprzekazanie Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym lub przekazania jej po terminie) może wynieść od 1 lipca 2023 r. aż 34 560 000 PLN. Obok tej kary, JST powinny wziąć uwagę sankcję za brak procedury wewnętrznej (2 mln zł, w skrajnym wypadku nawet 10 mln zł).

Warto zatem jeszcze raz spojrzeć na czynności wykonywane przez JST – zarówno w okresie „zawieszenia” terminów MDR, jak i obecnie – mając na względzie wywiązywanie się z obowiązków w zakresie MDR, w szczególności ewentualne zaraportowanie schematu.

Zapisz się do Strefy samorządu

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

open in new window Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?