Obniżenie stawki VAT na niektóre towary w 2022 r.

Analizy

Czy e-DD dotyczy jednostek samorządowych?

Newsletter „VAT w samorządzie” (3/2022) | 7 lutego 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. dostawy określonych wyrobów akcyzowych w zwolnieniu lub ze stawką zero mogą być monitorowane wyłącznie za pomocą elektronicznych dokumentów dostawy e-DD.

Od początku lutego wyroby akcyzowe takie jak LPG czy oleje smarowe, jeśli korzystają ze zwolnienia z akcyzy, co do zasady muszą być przemieszczane z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów dostawy (dalej: „e-DD”). Jednak czy konieczność obsługi nowego systemu dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w naszym newsletterze.

Na czym polega problem?

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021 poz. 72) w dniu 31 stycznia 2022 r. skończył się okres przejściowy umożliwiający stosowanie papierowych dokumentów dostawy w odniesieniu do przemieszczeń wyrobów, korzystających z preferencji akcyzowych, jak np. LPG, oleje smarowe, oleje hydrauliczne, nafta, benzyny specjalne czy alkohol częściowo skażony.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, iż od 1 lutego przemieszczanie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem Systemu EMCS PL2 na podstawie e-DD. Zatem, np. potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-DD przez podmioty odbierające, będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia i wysłania do Systemu EMCS PL2 raportu odbioru.

Występują przy tym wyjątki, np. dla LPG przemieszczanego jedną cysterną do wielu odbiorców – w takiej sytuacji podmiot odbierający, np. gmina, aby skorzystać ze zwolnienia musi być jedynie odpowiednio zarejestrowana dla celów akcyzy, a potwierdzenie odbioru gazu LPG może odbywać się w tym przypadku np. w formie papierowej, w praktyce niemalże tak jak miało to miejsce dotychczas. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przemieszczenia całej dostawy tylko do jednego podmiotu, powinien on dokonać standardowego potwierdzenia odbioru w formie wysłania do Systemu EMCS PL2 raportu odbioru.

Zatem jeśli dana jednostka samorządowa nabywa jedynie zwolniony z akcyzy gaz LPG, wówczas musi ona być właściwie zarejestrowana dla celów akcyzy i w przypadku dostawy realizowanej do wielu odbiorców nie będzie musiała obsługiwać e-DD, gdyż z jej perspektywy odbiór wyrobów będzie odbywał się poza Systemem EMCS PL2. Natomiast w przypadku np. nabywania jeszcze innych wyrobów zwolnionych, jak wspomniane wcześniej oleje smarowe, hydrauliczne czy nafta lub nabywania LPG, jako jedyny odbiorca, taka jednostka jest zobowiązana do wysłania raportu odbioru w ramach e-DD.

Co dalej?

Pierwsze dni funkcjonowania obowiązkowego e-DD pokazują, że mogą wystąpić pewne trudności, System EMCS PL2 miał już ogłoszony tzw. tryb awaryjny. Pokazuje to, że tym bardziej należy być dobrze przygotowanym, jeśli nabywa się wyroby akcyzowe z preferencją i potwierdza ich odbiór za pomocą e-DD. W przypadku braku możliwości obsługi e-DD można nabyć wyroby drożej, płacąc w ich cenie akcyzę. Jednakże w przypadku, gdy wyroby zostaną wysłane na e-DD i przez 5 dni roboczych do Systemu EMCS PL2 nie zostanie wysłany raport odbioru, wiązałoby się to z karą w wysokości 5.000 PLN.

Wobec powyższego, wszystkie jednostki powinny ustalić, czy nabywają wyroby w preferencji akcyzowej wymagające potwierdzenia odbioru na e-DD, a w przypadku zidentyfikowania takich przypadków, jak najszybciej rozpocząć odpowiednie rejestracje na PUESC wymagane do obsługi Systemu EMCS PL2 i e-DD oraz samą naukę ich obsługi.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Asysta eksperta Deloitte przy pierwszym e-DD

Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 10 lutego 2022 r., godz. 10:00-15:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?