Czy JST będą miały dodatkowe 3 miesiące na przygotowanie się do złożenia JPK_V7M?

Artykuł

Czy JST będą miały dodatkowe 3 miesiące na przygotowanie się do złożenia JPK_V7M?

Z kolejnych planowanych zmian w przepisach wynika, że nowe obowiązki raportowania dla celów VAT zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (9/2020) | 1 czerwca 2020 r.

28 maja 2020 r. opublikowano zmiany do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0). W przypadku ich wprowadzenia do porządku prawnego JST zyskają więcej czasu na przygotowanie się do nowych wymogów w zakresie składania plików JPK_V7M.

Jak wynika z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Finansów w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2 planowane jest przesunięcie terminu obligatoryjnego składania nowego JPK_V7M (oraz odpowiednio JPK_V7K) dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r1. To już kolejne przesunięcie terminu dla podatników (początkowo przepisy miały wejść w życie dla tzw. dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r.).

Powyższe zmiany oznaczają również dla JST wydłużony czas na przygotowanie się do składania JPK_V7M. Jednakże w obecnym czasie wydaje się, że z uwagi na konieczność wykonywania zadań spowodowanych zwalczaniem COVID-19, bardzo często zdalną/albo rotacyjną pracą, podejmowaniem niezbędnych działań zapobiegających pogarszającej się sytuacji finansowej JST, pomimo potencjalnego przesunięcia wejścia w życie przedmiotowych przepisów, mogą wystąpić trudności z terminowym przygotowaniem się JST do nowych wymogów raportowania dla celów VAT.

Co to oznacza dla JST?

Jak już zwracaliśmy Państwa uwagę, w naszej ocenie, przygotowanie JST (w tym ich jednostek budżetowych/zakładów budżetowych) do nowych obowiązków w zakresie składania JPK_V7M będzie wymagało przede wszystkim weryfikacji każdej pojedynczej transakcji (w każdej jednostce organizacyjnej) zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu pod kątem ewentualnego zastosowania dodatkowych oznaczeń, które będą musiały widnieć w rejestrze VAT.

Jeżeli nie podjęliście Państwo dotychczas czynności zmierzających do przeprowadzenia niezbędnej analizy merytorycznej transakcji pod kątem nowych przepisów, to w szczególności duże jednostki samorządu terytorialnego powinny podjąć już odpowiednie kroki w celu bezpiecznego, zarówno pod kątem technicznym jak i merytorycznym oraz terminowego złożenia JPK_V7M.

Dodatkowo wskazujemy, że potencjalne przesunięcie terminu raportowania w strukturze JPK_V7M nie powinno mieć wpływu na kształt obowiązków raportowania w tym zakresie, gdyż na chwilę obecną nie są przewidziane zmiany w samej strukturze pliku (poza oczywiście datą rozpoczęcia obowiązywania), można więc kontynuować przygotowania do raportowania w nowej formule JPK.

Ponownie podkreślamy, że omawiana kwestia jest na ten moment na etapie projektu przepisów. W związku z tym niezbędne jest śledzenie prac legislacyjnych, gdyż w sytuacji niewprowadzenia analizowanych zmian w przepisach do porządku prawnego JST będą zobowiązane do złożenia pierwszego pliku JPK_V7M już za lipiec 2020 r.

1 projekt zmian w przepisach - druk nr 382 i 382-A.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?