Obowiązek rejestracji akcyzowej będzie dotyczył również JST

Nowości

Obowiązek rejestracji akcyzowej będzie dotyczył również JST

Od lutego obowiązują znowelizowane przepisy ustawy akcyzowej ustanawiające Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Biuletyn „VAT w samorządzie” (3/2021) | 9 lutego 2021 r.

Od początku lutego weszły w życie przepisy, które wprowadziły istotne zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, w szczególności związane z rejestracją dla celów akcyzy. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, w określonych przypadkach obowiązkowi rejestracji dla celów akcyzy podlegają również podmioty, które zasadniczo nie prowadzą działalności gospodarczej związanej ze zużywanymi wyrobami akcyzowymi, czyli np. jednostki samorządu terytorialnego. Warto zauważyć, że rejestracja odbywa się za pomocą portalu PUESC, który również przeszedł zmiany i część rejestracyjna dla celów akcyzy jest obecnie obsługiwana przez jego nową wersje.

O co chodzi?

W poniedziałek 1 lutego weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 72, dalej: „Nowelizacja”). Główną zmianą wprowadzoną przez Nowelizację jest utworzenie tzw. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. W myśl nowych przepisów, obowiązek rejestracji na akcyzę dotyczy m.in. podmiotu zużywającego (w rozumieniu przepisów akcyzowych), który nie prowadzi działalności gospodarczej, w której wykorzystuje wyroby akcyzowe nabyte w zwolnieniu, nie jest osobą fizyczną i zamierza zużywać określone wyroby akcyzowe w zwolnieniu, w tym m.in. używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 (tzw. gaz LPG).

Zgodnie z uzasadnieniem, objęcie obowiązkiem rejestracji m.in. jednostek pożytku publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego, wynika z objęcia dostaw wyrobów zwolnionych do tych podmiotów monitorowaniem w Systemie EMCS PL2. Zarejestrowanie tych podmiotów w centralnym, elektronicznym rejestrze umożliwi ich weryfikację jako podmiotów odbierających wyroby w dostawach realizowanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Nowelizacja również wydłuża do 31 stycznia 2022 r. okres, w którym do monitorowania przemieszczeń wyrobów zwolnionych z akcyzy (np. gazu LPG zużywanego przez JST do celów opałowych) lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy możliwe będzie stosowanie papierowych dokumentów dostawy.

Co to oznacza?

Wprowadzenie nowych przepisów w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego wiąże się nie tylko z koniecznością rejestracji podmiotów, które dotychczas nie miały takiego obowiązku, ale rodzi również obowiązek rejestracji bądź jej aktualizacji dla wszystkich podatników akcyzy oraz praktycznie wszystkich pozostałych podmiotów, które miały do tej pory styczność z rozliczeniami akcyzy bądź dopełniały obowiązków związanych ze stosowaniem określonych preferencji akcyzowych dla nabywanych wyrobów.

Wypełnienie obowiązku rejestracyjnego, bądź aktualizacyjnego, ma się odbyć za pomocą platformy PUESC. Natomiast, aby móc skutecznie reprezentować jakiś podmiot na PUESC, należy w tym celu wcześniej dokonać odpowiednich rejestracji m.in. wypełniając odpowiednie formularze elektroniczne oraz przygotowując stosowne pełnomocnictwa, a to wszystko na nowej wersji platformy PUESC.

Wygląda na to, że nowa odsłona PUESC nie pozostaje bez związku z kolejną zmianą przewidzianą w Nowelizacji jaką jest przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy. Mianowicie testowa wersja nowej platformy PUESC przewiduje funkcjonalności takie jak złożenie online dokumentu eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych oraz ze stawką zero. Wydaje się więc, że dokumenty eDD, których stosowanie stanie się obowiązkowe w praktyce od 1 lutego 2022 r., w tym również np. dla dokonywanych przez JST i jej jednostki nabyć gazu LPG w zwolnieniu, będą miały inną formę, prawdopodobnie bardziej przyjemną dla użytkownika w porównaniu z dzisiejszymi dokumentami generowanymi offline.

Co dalej?

Jak wynika z przepisów przejściowych, podmioty które nie były dotychczas objęte obowiązkiem rejestracyjnym, będą musiały zaktualizować dotychczasowe zgłoszenie bądź zarejestrować się dla celów akcyzy w wyniku zmian w przepisach, mają czas do 30 czerwca 2021 r. na dopełnienie tego obowiązku. Mając jednak na względzie, że w przypadku niektórych podmiotów, w szczególności tych które nie korzystały dotychczas z platformy PUESC proces ten będzie wymagał przejścia przez kilka etapów rejestracji na platformie, rekomendujemy nieodkładanie tej kwestii na ostatni moment.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?