prewspolczynnik z rozporzadzenia obowiazkowy

Analizy

„Prewspółczynnik” z rozporządzenia obowiązkowy?

Biuletyn „VAT w samorządzie” (04/2017) | 13 października 2017 r.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą stosować alternatywnych metod kalkulacji prewspółczynnika – tj. niewskazanych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów – tak brzmi jednolite stanowisko organów interpretacyjnych.

Zmiana sposobu odliczania VAT od wydatków mieszanych

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie sposobu odliczania podatku VAT od wydatków wykorzystywanych jednocześnie do działalności gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza. W wyniku ich wprowadzenia podatnicy zostali zobowiązani do ustalania zakresu prawa do odliczenia VAT przy pomocy tzw. prewspółczynnika (prewskaźnika).

Sposób określenia proporcji na podstawie ustawy o VAT

Pomimo że Minister Finansów wydał rozporządzenie określające sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (tzw. rozporządzenie ws. prewspółczynnika), to jednak przepisy ustawy o VAT w art. 86 ust. 2h stwierdzają wprost, że podatnik może zastosować inny sposób określenia proporcji niż wskazany w przedmiotowym rozporządzeniu, o ile jest on bardziej reprezentatywny dla jego działalności.

Dotychczasowe stanowisko organów skarbowych

Odmienny punkt widzenia niż ten, który wynikałby z powołanego przepisu przyjmują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego. Nie zgadzają się one na stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego alternatywnych metod kalkulacji prewspółczynnika, wskazując jednocześnie, iż to właśnie metoda wskazana w rozporządzeniu najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć (przykładowo: interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 lipca 2017 r., nr 0112-KDIL4.4012.213.2017.1.AR oraz z dnia 23 maja 2017 r., nr 0112-KDIL4.4012.64.2017.1.JK).

Rysująca się linia interpretacyjna organów podatkowych być może zostanie przełamana przez wyroki sądów administracyjnych, choć pierwsze z wydawanych wyroków nie zawsze są korzystne, a rozstrzygnięcia zależą od szczegółów każdego stanu faktycznego.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?