Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności poza VAT

Analizy

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności poza VAT

Wyrok WSA w Krakowie

Biuletyn „VAT w samorządzie” (05/2017) | 9 listopada 2017 r.

Czynność sprzedaży nieruchomości przez podatnika na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie stanowi "kontynuacji" wcześniejszej dostawy, do której doszło przy ustanowieniu użytkowania wieczystego.

Tło sprawy

Istota sprawy sprowadzała się do oceny czy sprzedaż własności gruntu, będącego w użytkowaniu wieczystym dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, pomimo że, jak zgodnie stwierdzili podatnik oraz organ skarbowy, nie doszło do ponownej dostawy towarów.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zbycie własności gruntu będącego wcześniej przedmiotem użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego zobowiązuje do jednorazowej (bądź w ratach) zapłaty pozostałej kwoty należnej. Zatem w przedmiotowej sprawie opodatkowaniu VAT będzie podlegać kwota stanowiąca resztę ceny za użytkowanie wieczyste, gdyż jest to kontynuacja dokonanej już dostawy towarów (zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.868.2016.2.MS). 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 października 2017 r., sygn. I SA/Kr 477/17

WSA w Krakowie uchylił interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wskazując, iż nie do zaakceptowania jest pogląd organu, że czynność sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego stanowi kontynuację wcześniejszej dostawy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA stwierdził, że interpretując przepisy ustawy o VAT systemowo, łącznie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, mając na uwadze uchwałę NSA z dnia 8 stycznia 2007 r. (sygn. I FPS 1/06) nie ma prawnej możliwości opodatkowania sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w taki sposób jak chciałby tego organ podatkowy, czyli jako kontynuację dostawy. 

WSA za utrzymaniem dotychczasowej argumentacji

Omawiany wyrok stanowi potwierdzenie dotychczasowej linii orzeczniczej zgodnie z którą przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nie dochodzi do ponownej dostawy towarów, a tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, argumentacja organu wskazana w powyższej interpretacji, stanowi nieudaną próbę poszukiwania – niekorzystnej dla podatnika – wykładni przepisów ustawy o VAT, w myśl której opłata z tytułu przekształcenia powinna być zarachowana na poczet ceny wcześniejszego ustanowienia użytkowania wieczystego, a w rezultacie objęta podatkiem VAT.

Mamy nadzieję, że przedmiotowe stanowisko organów skarbowych pozostanie odosobnione i nie będzie kontynuowane.

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?