Wypłaty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nowości

Wypłaty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1 września br. rząd przekazał poszczególnym Urzędom Wojewódzkim kwotę 6 mld zł w ramach pierwszej puli środków z RFIL.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (18/2020) | 11 września 2020 r.

Zgodnie z założeniami programu Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1 września br. rząd przekazał poszczególnym Urzędom Wojewódzkim kwotę 6 mld zł w ramach pierwszej puli środków z Funduszu.

Stosownie do treści uchwały Rady Ministrów powołującej RFIL, celem programu jest umożliwienie JST pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Środków Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie może dotyczyć wydatków majątkowych JST oraz nie może być przyznane na refundację poniesionych wydatków. Dotacja może być przeznaczona także na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów JST. Beneficjenci programu będą składać coroczne sprawozdania z wykonania wydatków sfinansowanych z RFIL.

Do organów wykonawczych oraz skarbników samorządów, które otrzymały środki, należy teraz prawidłowe rozpoznanie środków w budżecie gminy oraz odpowiednia kwalifikacja inwestycji, na które środki te mogą być wykorzystane. Sprawy nie ułatwia bardzo ogólny charakter uchwały Rady Ministrów i brak jasnych kryteriów oceny prawidłowości wykorzystania środków. Ministerstwo Rozwoju wskazało jedynie, iż środki z Funduszu mają charakter budżetowy i powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST. Tym samym powinny być wykazywane również w wieloletniej prognozie finansowej.

Warto również pamiętać, iż rachunek samorządu, na którym przechowywane są środki, powinien być oprocentowany zgodnie z zawartą umową pomiędzy samorządem a bankiem prowadzącym obsługę bankową jednostki, a samorząd jest zobowiązany do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków na wydatki majątkowe.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się ze szczegółami dofinansowań w ramach programu RFIL, które opisaliśmy w poprzednich wydaniach naszego biuletynu.

Przypominamy również, iż trwa nabór wniosków o dofinansowanie z drugiej puli programu RFIL, o czym pisaliśmy tutaj.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?